Skip to main content

Kollektivavtal undertecknat i Spanien

 Ett nytt kollektivavtal i Spanien har undertecknats, innebärande fryst lönenivå för 2014.

Publicerad
28 februari 2014 10:00

I Spanien initierades åtgärder i slutet av 2013 för att förändra väsentliga aspekter av det spanska kollektivavtalet för att motverka nya kostnadsökningar för 2014. Resultatet av denna process förväntades vara klart senast vid slutet av det första kvartalet 2014, och samtidigt har förhandlingar ägt rum mellan fackföreningar och arbetsgivare. Resultatet är ett nytt undertecknat kollektivavtal som innebär fryst lönenivå för 2014.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB tel 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2014 kl.10.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.