Skip to main content

Kontanterbjudandet för Burns slutfört

Publicerad
04 september 2000 14:00

Securitas AB’s helägda dotterbolag, Securitas Acquisition Corporation, har mot betalning erhållit cirka 20.139.508 aktier i Burns International Services Corporation (NYSE: BOR), vilket motsvarar cirka 97 procent av de utestående aktierna i Burns (inklusive cirka 327.744 som har lösts in genom "guaranteed delivery" förfarande), till ett pris om 21,50 USD per aktie enligt Securitas erbjudandet för samtliga utestående aktier i Burns. Cirka 621.076 aktier i Burns har inte lösts in och utestår därmed. Erbjudandet löpte ut, som planerat, vid midnatt, New York City tid, fredagen den 1 september 2000.

Securitas AB avser att omedelbart fusionera Securitas Acquisition Corporation med Burns i enlighet med Delawares bestämmelser om s.k. short form merger. Som resultat av sammanslagningen blir Burns ett indirekt helägt dotterbolag till Securitas och alla utestående aktier i Burns kommer i ett tvångsinlösenliknande förfarande konverteras till en rättighet att erhålla kontant betalning utan ränta om 21,50 USD.

Förvärvet
Förvärvet kommer att ge upphov till en goodwill på 4.338 MSEK (482 MUSD) som kommer att skrivas av över 20 år. Burns kommer att inkluderas i Securitaskoncernen från och med 1 oktober 2000.

Burns
Burns som grundades 1909 är det näst största bevakningsföretaget i USA med 320 kontor samt 58.000 anställda i USA, Kanada, England, Irland och Colombia. Företaget har cirka 14.000 kunder. Burns erbjuder stationära och mobila bevakningstjänster, larmövervakning, säkerhetsrådgivning och säkerhetsutredningar.

Det nya Securitas
Genom förvärvet stärker Securitas sin ställning som världens ledande säkerhetsföretag med verksamhet i mer än 30 länder och cirka 210.000 anställda. Koncernens försäljning kommer att uppgå till cirka 48 miljarder SEK motsvarande cirka 5,3 miljarder USD varav 25 miljarder SEK (2,8 miljarder USD) är hänförliga till USA.

Ekonomisk information från Securitas
Tredje kvartalsrapporten för Securitas AB publiceras den 2 november 2000.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.