Skip to main content

Ledningsförändringar i Securitas

Publicerad
12 mars 2003 08:00

• Inom Security Services Europe och Security Systems Europe kommer vi att öka takten i förädlingen av respektive verksamhet - såsom time-sharing och specialiserad stationär bevakning samt larmkoncept för banker och stora integrerade system. Vi kommer också att stärka kombinationen av bevakningstjänster och elektroniska system - kombinerade lösningar. För att stödja detta och förtydliga ansvar, kommer Security Services att ta det totala ansvaret för utvecklingen av kombinerade säkerhetslösningar. För att stärka samarbetet kommer ledningen för Services Europe och Systems Europe att samlokaliseras i Stockholm som också blir utvecklings centrum för kombinerade säkerhetslösningar

• Inom Security Services USA har vi nu kommit till en andra fas. De senaste två åren har fokuserats på att införa Securitas sätt att organisera, driva och följa upp verksamheten. Vi tar nu förädlingsprocessen ett steg vidare när det gäller kundrelationer, service- innehåll och mix. Vi kommer också att stärka utvecklingen av chefer och ledningsteam på platskontors- och områdesnivå och deras möjligheter att skapa tillväxt i försäljning och lönsamhet.

• Direct har under 2002 kommit tillbaka till den historiska organiska föräljningstillväxten på 25 procent efter att framgångsrikt ha introducerat det nya konsumentkonceptet och införlivat förvärvet av Belgacom Alert Services. Nu är inriktningen att introducera Direct på nya marknader genom att nya verksamheter startas genom organisk utveckling. Basen och de nödvändiga resurserna för denna expansion kommer att vara Köpenhamn.


• Cash Handling Services har en omedelbar uppgift att öka kostnadseffektiviteten i den amerikanska verksamheten, genomföra omstruktureringen av den tyska verksamheten samt framgångsrikt slutföra cash management-projektet i Storbritannien. Vidare kommer det att under 2003 formuleras en plan för fortsatt utveckling och sammanslagning av de amerikanska och europeiska Cash Handling verksamheterna till en enhet. Detta omfattar bildandet av en ny gemensam ledning för det sammanslagna Cash Handling Services. Intill det att den nya ledningen är skapad, kommer Cash Handling USA och Cash Handling Europe att rapportera till koncernchefen.


I syfte att stödja denna utveckling har följande ledningsförändringar beslutats:

- Tore K Nilsen, Divisionschef Security Services Europe, kommer att ansvara för utvecklingen av kombinerade säkerhetslösningar och flytta till Stockholm och samlokalisera med Security Systems i det nya utvecklingscentret.

- Santiago Galaz, tidigare landschef i Spanien och nuvarande divisionschef Cash Handling Services Europe, tar ansvaret för Security Services USA som divisionschef Security Services USA och flyttar till New York.

- Juan Vallejo, Divisionschef Security Systems blir ansvarig för den kombinerade amerikanska och europeiska systemverksamheten och tillträder som divisionschef för Security Systems. Genom kombinationen av den europeiska och amerikanska systemverksamheten kommer kunskapsutbytet i drift och utveckling av systemverksamheten att förstärkas och därigenom kommer expansionen av detta affärsområde att skyndas på.

- Johan Eriksson, nuvarande landschef för Cash Handling Services i Storbritannien, den största europeiska cash handling enheten, tillträder ansvaret för Cash Handling Services Europe som divisionschef. Han kommer också att ansvara för utformningen och genomförandet av planen att kombinera de europeiska och de amerikanska cash handling verksamheterna till en gemensam enhet. Johan Eriksson kommer att ingå i den nya gemensamma ledningen för Cash Handling Services som skapas senare detta år.


Övriga ledningsförändringar

- Amund Skarholt, Divisionschef Security Services USA och ställföreträdande koncernchef i Securitas har med framgång slutfört Securitas första steg i USA genom att införa Securitas sätt att organisera driva och följa upp verksamheten. Nästa steg för Securitas kräver en ständig närvaro i USA tillsammans med kunder och chefer i den dagliga verksamheten. Amund Skarholt har beslutat att inte leda denna process och istället flytta tillbaka till Norge och fortsätta med andra professionella uppdrag och personliga intressen. Han kommer därmed att lämna Securitas.

- Don Walker, Ordförande i Security Services USA, kommer att kvarstå som ordförande i Security Services USA.

- Bjorn Lohne fortsätter som divisionschef för Systems USA och rapporterar till Juan Vallejo.

- Jim Mattly fortsätter som divisionschef Cash Handling Services USA och kommer att stödja Johan Eriksson i bildandet av den gemensamma cash-handlig enheten. Jim Mattly kommer att ingå i den nya gemensamma ledningen för Cash Handling Services som skapas senare detta år.

Securitas koncernledning kommer efter dessa förändringar att bestå av:

- Thomas Berglund, VD och koncernchef
- Håkan Winberg, Vice VD, Direktör Ekonomi och Finans
- Santiago Galaz, Divisionschef Security Services USA
- Tore K Nilsen, Divisionschef Security Services Europe
- Dick Seger, Divisionschef Direct
- Juan Vallejo, Divisionschef Security Systems
Telefonkonferens

Den 12 mars, 2003 kl 15.00 (CET)
Telefon nummer: +44 (0) 20 8240 8241
Lösenord: Securitas

Värd: Thomas Berglund, VD och koncernchef, Securitas AB
För ytterligare information

Thomas Berglund, VD och koncernchef
+44 (0) 7712 069 598

Håkan Winberg, Vice VD Ekonomi och Finans direktör
+44 (0) 7990 562 582

Henrik Brehmer, Investor Relations
+44 (0) 20 8432 6523
+44 (0) 7884 117 192

Reserv telefon nummer, vänligen ring
+44 (0) 20 8432 6552


Detta pressmeddelande finns tillgängligt på: www.securitasgroup.com


Securitas är en världsledare i säkerhet och erbjuder bevakningstjänster, larmsystem och värdehanteringstjänster. Securitas har mer än 200.000 anställda i 30 länder i USA och Europa.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.