Skip to main content

Loomis förvärvar tillgångarna i franska värdetransportföretaget Keepway

Loomis AB, Securitas division för värdehantering, har förvärvat tillgångarna i Keepway, ett dotterbolag till den franska betalnings- och dokumenthanteringsleverantören Tessi SA. Köpeskillingen uppgår till cirka 41 MSEK (4,3 MEUR).

Publicerad
27 juni 2008 17:40

Loomis förvärvar värdetransportfordon, värdecentraler och ATM-verksamhet i regionerna Lognes, Paris, Marseille, Toulouse, Lyon och Saint Etienne. Verksamheterna har en årlig försäljning på
74 MSEK (7,8 MEUR) och cirka 130 medarbetare.

Loomis i Frankrike kommer efter förvärvet att ha en total försäljning på cirka 2 600 MSEK
(270 MEUR) och cirka 4 100 medarbetare.

Förvärvet konsolideras i Loomis AB från och med 30 juni 2008.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2008 kl 15.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.