Skip to main content

Loomis förvärvar värdehanteringsföretaget EM Armored Car Services i USA

Loomis AB, Securitas ABs division för värdehantering, har förvärvat tillgångarna i värdehanteringsföretaget EM Armored Car Services Inc i Georgia, USA. Köpeskillingen uppgår till cirka 11,9 MSEK (1,85 MUSD).

Publicerad
26 augusti 2008 08:00

Företaget EM Armored Car Service är verksamt som leverantör av värdehanteringstjänster i södra Georgia, och har 50 anställda och en årlig försäljning om cirka 17 MSEK (2,6 MUSD). Förvärvet ger värdefulla synergieffekter på marknaden för värdehantering i södra Georgia där Loomis har en betydande verksamhet, samt ger möjlighet till att starta integrerade tekniska tjänster i området.

Förvärvet kommer att konsolideras i Loomis AB från och med den 1 september 2008.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662


Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti kl. 08.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.