Skip to main content

Loomis överklagar indragning av tillståndet att bedriva värdetransport i Sverige

Publicerad
28 september 2007 09:36

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att återkalla Loomis Sverige ABs, Securitas’ svenska division för värdehantering, tillstånd att bedriva verksamhet inom värdetransport i Sverige per den 1 mars 2008. Loomis kommer att överklaga beslutet och begär att Länsrätten omedelbart beslutar om inhibition av genomförandet.

Beslutet att återkalla Loomis’ tillstånd att bedriva verksamhet inom värdetransport är märkligt då Loomis i dag uppfyller nu gällande regler för verksamheten.

- Det saknar rimlighet att flera år gamla förhållanden och eventuella missförstånd om moment i Loomis’ personalutbildning får dessa konsekvenser och i synnerhet då vi uppfyller reglerna i dag, säger Loomis VD Håkan Ericson.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.