Skip to main content

Loomis säljer Loomis Cash Management (LCM) i Storbritannien

Loomis ABs värdehanteringsverksamhet i Storbritannien Loomis Cash Management (LCM) har sålt sina anläggningstillgångar och sin verksamhet till Vaultex UK Ltd som samägs av HSBC Bank plc och Barclays Bank PLC. Övertagandet av verksamheten, tillgångar och anställda ägde rum den 24 november 2007.

Publicerad
26 november 2007 08:30

Försäljningen av anläggningstillgångarna och verksamheten kommer att resultera i en förlust på cirka 160 MSEK (12 MGBP) på grund av lägre köpeskilling än tillgångarnas bokförda värde samt en avsättning för garantier gentemot köparen. Förlusten kommer att redovisas i fjärde kvartalet 2007.

En slutlig inventering av alla sedlar och mynt gjordes den 24 november 2007. Avstämningen av alla konton och resultatet av inventeringen förväntas bli klar senast i samband med att bokslutskommunikén för 2007 offentliggörs, den 12 februari 2008. Eventuella förändringar i den avsättning om 824 MSEK (61 MGBP) som gjordes per den 31 december 2006 avseende de historiska avvikelserna kommer att kunna fastställas vid denna tidpunkt.

Som meddelats den 7 augusti 2007 utreder Bank of England de felaktiga deklarationerna till Bank of England i enlighet med Note Circulation Rules (NCS-reglerna). Den utredningen pågår fortfarande.

Loomis UK kommer efter försäljningen att fortsätta att fokusera på värdetransporter och uppräkningsverksamhet som en av marknadsledarna inom värdehantering i Storbritannien. Loomis AB har efter försäljningen av LCM en årlig omsättning på nära 11 mrd SEK, med cirka 20 000 medarbetare i elva länder i Europa och USA.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, informationsdirektör Securitas AB, tel 08-657 7332 eller 070-287 8662

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.