Skip to main content

Ordinarie bolagsstämma i Securitas AB (publ)

Publicerad
07 april 2005 07:00

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Securitas AB (publ) beslöts följande:

Val av styrelseledamöter
Bolagsstämman beslöt att styrelseledamöterna ska vara nio till antalet utan suppleanter och omvalde Thomas Berglund, Annika Falkengren, Carl Douglas, Gustaf Douglas, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna och Melker Schörling samt nyvalde Stuart Graham och Sofia Schörling. Melker Schörling omvaldes till styrelseordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3.950.000 kronor (exklusive ersättning för kommittéarbete).

Valberedning
Stämman omvalde Gustaf Douglas, Melker Schörling, Marianne Nilsson (Robur) och Annika Andersson (Fjärde AP-fonden) till ledamöter av valberedningen inför nästa ordinarie bolagsstämma.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 3,00 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till den 12 april 2005 och betalning från VPC beräknas erläggas med början den 15 april 2005.

Godkännande av återköp av incitamentsprogram och därmed sammanhängande förtidsbetalning av konvertibla skuldförbindelser
Bolagsstämman godkände återköp av incitamentsprogram och därmed sammanhängande förtidsbetalning av konvertibla skuldförbindelser, i enlighet med styrelsens förslag.

Övrigt
Uppdaterade redovisningsprinciper enligt IFRS
Som tidigare tillkännagivits har Securitas infört International Financial Reporting Standards, IFRS, från och med räkenskapsåret 2005. Den första delårsrapporten enligt IFRS blir rapporten för det första kvartalet som presenteras den 3 maj, 2005. De uppdaterade redovisningsprinciperna finns nu tillgängliga på Securitas webbplats www.securitasgroup.com - Finansiell Information - Redovisningsprinciper.

Bolagsstyrning
Som ett led i arbetet med att anpassa Securitas principer för bolagsstyrning till den föreslagna Svenska Koden för Bolagsstyrning, har Securitas publicerat nu gällande principer i ett separat avsnitt på koncernens webbplats www.securitasgroup.com

För ytterligare information:
Thomas Berglund, VD och koncernchef, +44 (0) 20 8432 6552
Håkan Winberg, Vvd, Ekonomi- och Finansdirektör, +44 (0) 20 8432 6552
Henrik Brehmer, Senior Vice President Investor Relations, +44 (0) 20 8432 6523, +44 (0) 7884 117 192

Pressmeddelandet finns tillgängligt på: www.securitasgroup.com

Securitas är en världsledare i säkerhet och erbjuder säkerhetslösningar omfattande bevakningstjänster, larmsystem och värdehanteringstjänster. Koncernen har mer än 200.000 medarbetare och är verksam i mer än 20 länder i Europa och USA.

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.