Skip to main content

Ordinarie bolagsstämma i Securitas AB (publ)

Publicerad
06 april 2004 08:00

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Securitas AB (publ) beslöts följande:

Val av styrelseledamöter
Bolagsstämman beslöt att styrelseledamöterna ska vara åtta till antalet och omvalde Thomas Berglund, Annika Bolin, Carl Douglas, Gustaf Douglas, Anders Frick, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna och Melker Schörling. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3.000.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt styrelsens beslut.

Val av revisor
Bolagsstämman omvalde PricewaterhouseCoopers, Stockholm, till revisor för en mandatperiod om fyra år. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Göran Tidström.

Nomineringskommitté
Stämman omvalde Gustaf Douglas och Melker Schörling till ledamöter av nomineringskommittén inför nästa ordinarie bolagsstämma och gav dessa i uppdrag att under tredje kvartalet utse ytterligare två ledamöter bland de större institutionella aktieägarna.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag bestämde stämman utdelningen till 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till tisdagen den 13 april 2004 och betalning från VPC beräknas starta fredagen den 16 april 2004.


Ytterligare information:
Thomas Berglund, VD och koncernchef +44 (0) 20 8432 6500
Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi och Finansdirektör +44 (0) 20 8432 6500
Henrik Brehmer, Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523

Detta pressmeddelande finns även på Securitas hemsida: www.securitasgroup.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.