Skip to main content

Överenskommelse mellan Securitas och Bank of England

Publicerad
19 juni 2008 08:30

En slutlig överenskommelse har ingåtts mellan Securitas och Bank of England avseende Loomis Cash Management Ltd’s (LCM) deklarationer som inte har varit i enlighet med Bank of Englands Note Circulations Scheme (NCS).

Den finansiella uppgörelsen är täckt av tidigare gjorda avsättningar. Inga ytterligare resultateffekter väntas.

LCM sålde den 24 november 2007 det mesta av sin verksamhet till Vaultex UK Ltd (samägt av HSBC Bank och Barclays Bank), och medlemskapet i NCS överfördes då till Vaultex.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juni 2008 kl 08.30.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.