Skip to main content

Pinkertonaffären avslutad - 99,3 procents anslutning

Publicerad
26 mars 1999 16:00

Securitas AB meddelade idag att dess helägda dotterbolag, Securitas Acquisition Corp. har förvärvat 12.157.300 aktier i Pinkerton's Inc. (NYSE:PKT), vilket representerar cirka 99,3 procent av utestående aktier i Pinkerton's Inc., till ett kontant pris 29,00 USD per aktie, i enlighet med sitt kontanterbjudande för alla aktier i Pinkerton's Inc. Cirka 89.300 aktier är fortfarande utestående. Perioden för kontanterbjudandet gick ut klockan 24.00 (vid midnatt), New York City time, torsdagen den 25 mars 1999.

Securitas avser att omedelbart fusionera Securitas Acquisition Corp. med Pinkerton's Inc. i enlighet med gällande amerikansk lagstiftning. Som resultat av sammanslagningen blir Pinkerton's Inc. ett helägt dotterbolag i Securitaskoncernen och varje utestående aktie i Pinkerton's Inc. kommer i ett tvångsinlösenliknande förfarande att förvärvas av Securitas till ett kontant belopp av 29,00 USD, utan ränta.

Pinkerton's Inc. är den näst största aktören inom bevakningsbranschen i USA och har 250 kontor och 48.000 anställda i USA, Kanada, Mexiko, Europa och Asien. Pinkerton's Inc. har cirka 5.000 kunder till vilka de erbjuder bevakningstjänster, larminstallationer och larmövervakning, säkerhetsrådgivning och säkerhetsundersökningar.

Securitas är Europas ledande säkerhetsföretag och har verksamhet i sexton länder i Europa. Den årliga försäljningen 1998 uppgick till 13,7 miljarder SEK (1,8 miljarder USD). Securitas har över 65.000 anställda. Frankrike, Tyskland och Sverige är de största verksamhetsländerna.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.