Skip to main content

Prospekt för Loomis nu offentligt

Prospektet för notering av aktier i Loomis AB (publ) är nu offentligt och finns tillgängligt på följande webbplatser: <br/><br/>Securitas ABs webbplats www.securitas.com/extrabolagsstamma2008<br/><br/>Loomis ABs webbplats www.loomis.com<br/><br/>SEB Enskildas webbplats www.seb.se/prospekt<br/><br/>

Publicerad
14 november 2008 10:00

Prospektet kommer att distribueras till Securitas ABs direktregistrerade aktieägare med början måndagen den 17 november 2008.

Prospektet finns från och med den 17 november 2008 också tillgängligt på Securitas ABs huvudkontor på Lindhagensplan 70 i Stockholm samt på Loomis ABs huvudkontor på Vallgatan 11 i Solna.

Beslut om den föreslagna utdelningen ska fattas vid extra bolagsstämma i Securitas AB onsdagen den 3 december 2008, kl. 16.00 i Ingenjörshuset/Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662
Micaela Sjökvist, chef investerarrelationer Securitas AB, mobil: 076-116 7443

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2008 kl. 10.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.