Skip to main content

Securitas AB - Delårsrapport Januari - juni 2006

Publicerad
10 augusti 2006 11:00

7 procent organisk försäljningstillväxt och positiv underliggande resultatutveckling
i alla divisioner - Helårsprognosen för 2006 kvarstår


• Skapandet och börsnoteringen av Securitas Systems och Securitas Direct fortgår enligt plan och kommer att ske den 29 september 2006.

• Börsnoteringen av Loomis Cash Handling Services kommer att äga rum under 2007. Den möjliga avyttringen har avbrutits. Som en del av börsnoteringsprocessen har Håkan Ericson utsetts till ny VD i Loomis Cash Handling Services AB, med placering i Stockholm. Vidare har en reservering gjorts om -40,4 MEUR (-373 MSEK) avseende Welo-fordran som uppkom i den avyttrade tyska värdehanteringsverksamheten. Welo-fordran har tidigare anmälts som ett försäkringskrav, vilket kommer att fortsätta drivas enligt plan.

• Börsnoteringskostnaderna för alla tre nya företag uppgick för första halvåret till -78 MSEK, varav -23 MSEK är hänförliga till finansiella kostnader. De uppskattade totala kostnaderna för projektet uppgår till cirka -220 MSEK, varav -23 MSEK är hänförliga till finansiella kostnader.

• Försäljningen i det andra kvartalet ökade med 7 procent till 17.241 MSEK (16.234), justerat för valutakursförändringar, förvärv och avyttringar. Under det första halvåret ökade försäljningen med 7 procent till 34.308 MSEK (31.429), justerat för valutakursförändringar, förvärv och avyttringar.

• Rörelseresultat före avskrivningar var 646 MSEK (1.032) i det andra kvartalet. Justerat för börsnoteringskostnader och Welo-reserveringen var den reella förändringen av rörelseresultatet en ökning med 4 procent och rörelsemarginalen var 6,1 procent (6,4). Under det första halvåret var rörelseresultatet 1.646 MSEK (1.970). Justerat för börsnoteringskostnader och Welo-reserveringen var den reella förändringen av rörelseresultatet en ökning med 3 procent och rörelsemarginalen var 6,0 procent (6,3).

• Resultat före skatt var 449 MSEK (847) i det andra kvartalet. Justerat för börsnoteringskostnader och Welo-reserveringen var den reella förändringen av resultat före skatt en ökning med 6 procent. Under det första halvåret var resultat före skatt 1.273 MSEK (1.665). Justerat för börsnoteringskostnader, Welo-reserveringen och den negativa effekten från omvärderingen av finansiella instrument, 39 MSEK, var den reella förändringen av resultat före skatt en ökning med 4 procent.

• Nettoresultatet var 294 MSEK (628) i det andra kvartalet. Under det första halvåret var nettoresultatet 900 MSEK (1.234).

• Vinst per aktie var 0,80 SEK (1,69) i det andra kvartalet. Under det första halvåret var vinst per aktie 2,46 SEK (3,32).

Koncernchef Thomas Berglunds kommentarer

"Koncernen har stark organisk försäljningstillväxt och stabil underliggande vinstutveckling. Detta har åstadkommits samtidigt som vi skapar tre nya börsnoterade företag, vilket visar styrkan i Securitas organisation. Koncernen är på rätt väg mot stark organisk försäljningstillväxt för helåret och resultat före skatt förväntas öka i linje med föregående års ökning, exklusive icke återkommande kostnader"

För ytterligare information kontakta:

Thomas Berglund, VD och koncernchef, +44 20 8432 6551
Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi- och Finansdirektör, +44 20 8432 6554
Henrik Brehmer, Investor Relations, +44 20 8432 6523, +44 7884 117 192


Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.