Skip to main content

Securitas AB: Delårsrapport januari - juni 2004

Publicerad
11 augusti 2004 08:00

Koncernen visar åter tillväxt i försäljning, rörelseresultat och resultat före skatt - helårsprognosen 2004 kvarstår

• Försäljningen i det andra kvartalet ökade med 2 procent till 14.830 MSEK (14.581), justerat för valutakursförändringar, förvärv och avyttringar. Under det första halvåret ökade försäljningen med 2 procent till 29.283 MSEK (29.400), justerat för valutakursförändringar, förvärv och avyttringar.

Koncernens försäljning visar nu en stabil utveckling med positiv organisk försäljnings-tillväxt jämfört med föregående år.

• Rörelseresultatet under det andra kvartalet ökade med 15 procent till 947 MSEK (835), justerat för valutakursförändringar. Rörelsemarginalen ökade till 6,4 procent (5,7) huvudsakligen beroende på förbättringar i Cash Handling Services men också i Direct. Under det första halvåret ökade rörelseresultatet med 9 procent till 1.824 MSEK (1.736), justerat för valutakursförändringar. Rörelsemarginalen ökade till 6,2 procent (5,9).

• Under det andra kvartalet ökade resultat före skatt med 38 procent till 534 MSEK (393), justerat för valutakursförändringar. Under det första halvåret ökade resultat före skatt med 17 procent till 998 MSEK (865), justerat för valutakursförändringar.

• Nettoresultatet i det andra kvartalet ökade med 37 procent till 333 MSEK (243). Under det första halvåret var ökningen 16 procent till 623 MSEK (538).

• Vinsten per aktie efter full skatt ökade med 32 procent till 0,91 SEK (0,69) under det andra kvartalet. Under det första halvåret var ökningen 13 procent till 1,71 SEK (1,52).

Koncernchefen Thomas Berglunds kommentarer

"Trots fortsatt svåra marknadsförhållanden, ökade koncernens försäljning, rörelseresultat och resultat före skatt i det andra kvartalet 2004 både realt och nominellt, för första gången sedan tredje kvartalet 2002. Detta avslutar en lång period, där resultatet har varit negativt påverkat av tillfälliga poster och förlustbringande verksamheter. Vår tidigare helårsprognos, med en ökning av resultatet före skatt om 15-20 procent, justerat för valutakursförändringar, kvarstår. Förvärvet av Bell avslutades framgångsrikt i juni och kommer att bidra till koncernens resultat från och med 2005, och bildar en strategisk plattform i Storbritannien för vår Security Systems-division."

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.