Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2007

Publicerad
14 maj 2007 12:00

* Försäljningen uppgick till 15.218 MSEK (14.948)
* Resultat före skatt uppgick till 694 MSEK (655)
* Nettoresultat efter skatt uppgick till 518 MSEK (451)
* Vinst per aktie uppgick till 1,41 SEK (1,23


Koncernchef Alf Göranssons kommentarer
"Som ett ytterligare steg i specialisering och kundfokus infördes en ny segmentsorganisation den 1 januari 2007.
Mobile and Monitoring specialiserar sig på säkerhetstjänster för små och medelstora företag och elektronisk larmövervakning. Ökade investeringar görs nu i säljresurser för att driva på den organiska försäljningstillväxten.
Den nya koncernledningsgruppen är följaktligen också utsedd. Securitas strategi för de kommande åren är för närvarande under utveckling, och kommer att redovisas i samband med presentationen av delårsrapporten för första halvåret, i augusti 2007.

Under det första kvartalet 2007 har det framkommit att de avstämningsmetoder som Loomis Cash Management Ltd.
(LCM) implementerade i slutet av 2006 inte var tillräckligt omfattande. Nya inventeringar måste därför genomföras och resultatet väntas under det andra halvåret 2007. På grund av situationen i den brittiska kontanthanteringsverksamheten kommer Loomis inte att börsnoteras under 2007."

För ytterligare information kontakta:
Alf Göransson, VD och koncernchef, +46 8 657 7400
Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi- och Finansdirektör, +44 20 8432 6554
Henrik Brehmer, Senior Vice President Investor Relations, +44 20 8432 6523

Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.