Skip to main content

Securitas AB: Delårsrapport januari - september 2001

Publicerad
07 november 2001 13:00

Försäljningen ökade med 58 procent till 43.507 (27.584) MSEK varav 6 procent är organisk tillväxt. I det tredje kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 8 procent

Resultatet före skatt ökade med 36 procent till 1.206 (890) MSEK

Det fria kassaflödet uppgick till 1.346 (-8) MSEK vilket motsvarar 85 procent (-1) av det justerade resultatet

Vinsten per aktie efter full skatt ökade med 35 procent till 2,09 (1,55) SEK

Hela delårsrapporten kan laddas ner från medföljande länk.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.