Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport januari - september 2002

Publicerad
07 november 2002 10:00

Försäljningen ökade med 15 procent till 49.891 (43.507) MSEK

Den organiska tillväxten uppgick till 12 procent (6) För tredje kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 10 procent (8)

Rörelsemarginalen uppgick till 6,6 procent (6,1)

Resultatet före skatt ökade med 48 procent till 1.783 (1.206) MSEK

Det fria kassaflödet uppgick till 2.288 (1.346) MSEK vilket motsvarar 118 procent (85) av det justerade resultatet

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 19 procent (14)

Vinsten per aktie efter full skatt ökade med 40 procent till 2,93 (2,09) SEK
Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.