Skip to main content

Securitas AB: Delårsrapport januari - september 2003

Publicerad
05 november 2003 08:00

Försäljningen uppgick till 44.174 MSEK (49.891) I det tredje kvartalet uppgick försäljningen till 14.774 MSEK (16.358)

Den organiska försäljningstillväxten var -4 procent (12) Den underliggande organiska försäljningstillväxten uppgick till 0 procent (7)

Rörelsemarginalen var 6,0 procent (6,6)

Resultat före skatt uppgick till 1.340 MSEK (1.783)

Det fria kassaflödet var 788 MSEK (2.288),
vilket motsvarar 48 procent (118) av det justerade resultatet

Avkastningen på sysselsatt kapital var 18 procent (19)

Nettoresultatet för perioden uppgick till 832 MSEK (1.052) Vinsten per aktie efter full skatt och full konvertering uppgick till 2,33 SEK (2,93)


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.