Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport januari - september 2004

Publicerad
04 november 2004 07:00

Ökad takt i organisk försäljningstillväxt. Fortsatta förbättringar i rörelseresultat och resultat före skatt - helårsprognosen för 2004 kvarstår.

• Försäljningen i det tredje kvartalet ökade med 4 procent till 15.182 MSEK (14.774), justerat för valutakursförändringar, förvärv och avyttringar. Under årets första nio månader ökade försäljningen med 3 procent till 44.465 MSEK (44.174), justerat för valutakursförändringar, förvärv och avyttringar. Den organiska försäljningstillväxten är positiv och förbättras jämfört med föregående år.

• Rörelseresultatet under det tredje kvartalet ökade med 20 procent till 1.063 MSEK (912), justerat för valutakursförändringar. Rörelsemarginalen ökade till 7,0 procent (6,2). Under årets första nio månader ökade rörelseresultatet med 13 procent till 2.887 MSEK (2.648), justerat för valutakursförändringar. Rörelsemarginalen ökade till 6,5 procent (6,0).

• Resultat före skatt i det tredje kvartalet ökade med 35 procent till 630 MSEK (475), justerat för valutakursförändringar. Under årets första nio månader ökade resultat före skatt med 23 procent till 1.627 MSEK (1.340), justerat för valutakursförändringar.

• Nettoresultatet i det tredje kvartalet ökade med 34 procent till 393 MSEK (294). Under årets första nio månader var ökningen 22 procent till 1.017 MSEK (832).

• Vinst per aktie efter full skatt ökade med 32 procent till 1,07 SEK (0,81) under det tredje kvartalet. Under årets första nio månader var ökningen 19 procent till 2,78 SEK (2,33).


Koncernchefen Thomas Berglunds kommentarer
"Det tredje kvartalet bekräftar att Securitas åter uppvisar tillväxt i försäljning och resultat. Vår tidigare helårsprognos, med en ökning av resultat före skatt om 15-20 procent, justerat för valutakursförändringar, kvarstår."

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.