Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari – juni 2007

Publicerad
07 augusti 2007 08:00

Securitas AB Delårsrapport Januari – juni 2007

• Försäljningen uppgick till 30.800 MSEK (29.973)
• Resultat före skatt uppgick till 1.097 MSEK (913)
• Nettoresultat efter skatt uppgick till 465 MSEK (629)
• Vinst per aktie uppgick till 1,27 SEK (1,72)

Koncernchef Alf Göranssons kommentar:

“ I USA fortsätter marginalerna inom bevakningsverksamheten att förbättras jämfört med första halvåret 2006, och Security Services Europe har förbättrat sin marknadsposition tack vare en hög organisk försäljningstillväxt. Mobile and Monitoring fortsätter att investera i säljresurser för att öka takten i den organiska försäljningstillväxten och vidga verksamheten geografiskt.

Securitas strategi inför framtiden är nu fastlagd. De tre viktigaste elementen i strategin är att erbjuda våra kunder mer specialiserade tjänster genom ökad kundsegmentering, expansion inom Mobile och Monitoring konceptet samt att öka den internationella närvaron.

Våra finansiella mål framöver kommer att vara en årlig genomsnittlig ökning av vinst per aktie (EPS) med 10 procent och vårt mål för finansiell stabilitet är fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20.

Securitas, HSBC och Barclays har tecknat en avsiktsförklaring om att Loomis, Securitas division för värdehantering, ska lämna Loomis Cash Management (LCM) i Storbritannien under fjärde kvartalet 2007.

Rörelseresultatet under första halvåret har belastats av kostnader orsakade av problem i Loomis brittiska kontanthanteringsverksamhet. Ledningen har även fått kännedom om att LCM under en tid inte deklarerat transaktioner i enlighet med s.k. Note Circulation Rules i Storbritannien. Loomis har gjort en avsättning om 206 MSEK. Detta är en bedömning och det slutliga beloppet kommer att fastställas under andra halvåret av 2007.”


För ytterligare information vänligen kontakta:
Alf Göransson, VD och koncernchef, +46 8 657 7400
Gisela Lindstrand, Senior Vice President Corporate Communications and Public Affairs, +46 8 657 7332
Micaela Sjökvist, Investor Relations Manager, +46 8 657 7443

Informationsmöte
Ett informationsmöte kommer att hållas idag, den 7 augusti 2007, kl. 09.30 CET.
Informationsmötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm.
För att följa informationen per telefon (och delta i frågesessionen), vänligen registrera er i förväg via följande länk https://eventreg2.conferencing.com/inv/reg.html?Acc=123598&Conf=179021 och följ instruktionerna eller ring +44 (0)20 7162 0125.

Mötet visas också på webben på www.securitas.com
För en inspelad version av informationsmötet var god ring +44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 760517.

Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.