Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari – september 2007

Publicerad
09 november 2007 08:00

• Försäljningen uppgick till 46.811 MSEK (45.343)
• Resultat före skatt uppgick till 1.379 MSEK (1.542)
• Nettoresultat efter skatt uppgick till 560 MSEK (1.063)
• Vinst per aktie uppgick till 1,53 SEK (2,91)

Koncernchef Alf Göransson kommenterar:

”Strategin för framtiden, som syftar till att plana ut den långsiktiga trenden av minskande bruttomarginaler, har börjat implementeras inom koncernen under tredje kvartalet. Generellt går verksamheten som förväntat förutom i vissa delar inom Loomis och då specifikt i den brittiska kontanthanteringsverksamheten.

Inom Security Services North America har marginalen för bevakningsverksamheterna fortsatt att förbättras och den organiska försäljningstillväxten är fortsatt stabil kring 3–4 procent. Security Services Europe visar en hög organisk försäljningstillväxt på 7–8 procent med stabila marginaler. De nya kontrakten har emellertid lägre bruttomarginal än den genomsnittliga kontraktsportföljen och är därför fortsatt en angelägenhet och ett fokusområde. Mobile and Monitoring fortsätter att investera i säljresurser för att öka takten i den organiska försäljningstillväxten.

Som en följd av den årliga prövningen av nedskrivningsbehovet för samtliga kassagenererande enheter har bokfört värde avseende goodwill för Services och Mobile-verksamheterna i Nederländerna justerats genom en nedskrivning av goodwill på 350 MSEK. Nedskrivningen har ingen effekt på kassaflödet.

Loomis påverkas negativt av problemen inom Loomis Cash Management (LCM) i Storbritannien. Dels av utrednings- och juridiska kostnader i samband med exitförhandlingar med HSBC och Barclays, dels av kostnader för revision och juridiska utredningar på grund av att företaget under en tid inte deklarerat i enlighet med NCS-reglerna i Storbritannien. LCM-verksamheten i Storbritannien visar dessutom förlust. Förhandlingar och utredningar väntas bli klara under fjärde kvartalet 2007 och därefter blir det möjligt att fastställa det slutliga ekonomiska utfallet. Exklusive LCM-kostnaderna och LCM-verksamheten var Loomis rörelsemarginal för de första nio månaderna 6,5 procent (7,3).”

För ytterligare information kontakta:
Alf Göransson, VD och koncernchef, +46 8 657 7400
Gisela Lindstrand, Senior Vice President Corporate Communications and Public Affairs, +46 8 657 7332
Micaela Sjökvist, Head of Investor Relations, +46 8 657 7443

Informationsmöte
Ett informationsmöte kommer att hållas den 9 november 2007 kl. 09.30 CET.
Informationsmötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm.

För att följa informationen per telefon (och delta i frågesessionen),
vänligen registrera er i förväg via följande länk
https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=932373&Conf=180087
och följ instruktionerna eller ring +44 (0)20 7162 0125.

Mötet visas också på webben på www.securitas.com

För en inspelad version av informationsmötet var god ring
+44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 766696.Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk:


Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.