Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–juni 2008

Publicerad
07 augusti 2008 08:00

• Försäljningen uppgick till 31.578 MSEK (30.800)
• Resultat före skatt uppgick till 1.409 MSEK (1.097)
• Jämförelsestörande poster uppgick till 0 MSEK (–195)
• Nettoresultat efter skatt uppgick till 1.040 MSEK (465)
• Vinst per aktie uppgick till 2,85 SEK (1,27)

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
”Den organiska försäljningstillväxten för koncernen var 6 procent (5). Bevakningsverksamheterna i USA och Europa redovisade en fortsatt god organisk försäljningstillväxt. Den organiska försälj¬nings¬¬tillväxten i Security Services North America ligger kvar kring 4 procent. Vår tillväxt i USA är nu i nivå med marknaden, som visar tecken på en lägre tillväxt. Security Services Europes organiska försäljnings¬tillväxt påverkades positivt av fotbolls-EM och skottdagen i februari och uppgick till 8 procent. Den stigande inflationen i Europa gör det nödvändigt att justera priserna, vilket är ett fortsatt prioriterat område.

Rörelsemarginalen steg till 5,5 procent (5,2) under första halvåret och till 5,6 procent (5,0) under andra kvartalet. Den förbättrade rörelsemarginalen är främst hänförlig till Security Services North America och Loomis.

Loomis rörelsemarginal var 5,7 procent (5,1). Justerad för den avyttrade Loomis Cash Management-verksamheten (LCM) i Storbritannien var rörelsemarginalen 6,9 procent under första halvåret 2007. Den lägre rörelsemarginalen för Loomis exklusive LCM-verksamheten, jämfört med föregående år, beror främst på den ¬amerikanska och brittiska verksamheten där åtgärder vidtagits för att förbättra lönsamheten. Rörelsemarginalen förbättras emellertid för varje kvartal och Loomis utvecklas i riktning mot en rörelsemarginal på minst 8 procent senast år 2010. En börsnotering av Loomis på OMX ¬Nordic Exchange beräknas ske i december 2008.”

Alf Göransson
VD och koncernchef


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:
Alf Göransson, VD och koncernchef,
+46 10 470 3000
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör,
+46 10 470 3011
Micaela Sjökvist, Ansvarig för investerarrelationer,
+46 10 470 3013

INFORMATIONSMÖTE
Ett informationsmöte kommer att hållas den 7 augusti 2008 kl. 9.30 CET.
Informationsmötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm.

För att följa informationen per telefon (och delta i frågesessionen), vänligen registrera er i förväg via följande länk: https://eventreg3.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=906716&Conf=457424
och följ instruktionerna eller ring +44 (0)20 7162 9961 or +46 (0) 8 505 203 37.

Mötet visas också på webben på www.securitas.com

En inspelning av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på Securitas webbplats efter informationsmötet och en telefoninspelning av informationsmötet kommer att vara tillgänglig till och med den 8 augusti på: +44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 805237.


Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med ¬Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas till media för offentlig¬¬görande kl 8.00 (CET) torsdagen den 7 augusti 2008.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.