Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–juni 2010

JANUARI–JUNI 2010<br/><br/><br/><br/>- Försäljning 30.295 MSEK (32.332)<br/><br/><br/><br/>- Organisk försäljningstillväxt –1 ­procent (0)<br/><br/><br/><br/>- Rörelsemarginal 5,5 procent (5,4)<br/><br/><br/><br/>- Vinst per aktie 2,53 SEK (2,68)<br/><br/><br/><br/>- Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,24 (0,18)<br/><br/><br/><br/> <br/><br/><br/><br/>APRIL–JUNI 2010<br/><br/><br/><br/>- Försäljning 15.424 MSEK (15.907)<br/><br/><br/><br/>- Organisk försäljningstillväxt 0 ­procent (0)<br/><br/><br/><br/>- Rörelsemarginal 5,6 procent (5,5)<br/><br/><br/><br/>- Vinst per aktie 1,29 SEK (1,28) 

Publicerad
06 augusti 2010 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER     

Under den ojämna återhämtningen i världens ekonomier har efterfrågan på säkerhetstjänster ännu inte ökat eftersom branschen ligger sent i konjunkturcykeln. Efterfrågan tycks dock ha stabiliserat sig på nuvarande nivåer. Återhämtningen verkar stabil i Nordamerika, medan säkerhetsbranschens utveckling i Europa är varierande mellan länderna och fortfarande svårare att förutspå.

Securitas strategi – att fokusera på lönsamhet och differentiera sig från konkurrenterna genom det mervärde som bolagets optimerade säkerhetslösningar erbjuder kunderna – har varit framgångsrik under olika konjunkturcykler de senaste åren. Under första halvåret 2010 fortsatte den reella ökningen av rörelseresultatet och uppgick till 4 procent. Rörelsemarginalen förbättrades för samtliga affärssegment.

Den organiska försäljningstillväxten inom Security Services North America var fortsatt negativ under första halvåret, men visar tecken på förbättring. Den organiska försäljningstillväxten inom Security Services Europe och Mobile and Monitoring var positiv.

 Under det andra kvartalet genomfördes ett större förvärv i USA för att möjliggöra en expansion på marknaden för säkerhetstjänster för offentlig verksamhet. Möjligheterna att göra förvärv är fortsatt goda på mogna såväl som nya marknader, och vi tänker fortsätta att vara aktiva och selektivt utnyttja möjligheterna när de uppstår.

Alf Göransson

VD och koncernchef

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Ett informationsmöte kommer att hållas den 6 augusti 2010, kl. 9.30 CET.

Informationsmötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm.

 För att följa informationsmötet via telefon (och delta i frågesessionen), vänligen ­registrera er
i förväg via följande länk:
https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=007175&Conf=201979

och följ instruktionerna, eller ring +44 (0)20 7162 0177 eller +46 (0) 8 505 201 14.

 Ljudsändningen av mötet kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts

 En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter informationsmötet, och en inspelad version av mötet kommer att vara tillgänglig till och med midnatt den 10 augusti på: +44 (0)207 031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 869939.

 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

 Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer,

+46 10 470 3013

 Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör,

Corporate Communications and Public Affairs,

+46 10 470 3011

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar ­tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latin­a­merika, Asien, Mellanöstern och Afrika. ­Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 260.000 med­arbetare skillnad.

 

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknads­lagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl. 8.00 (CET) fredagen den 6 augusti 2010.

 

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.