Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–juni 2011

APRIL–JUNI 2011<br/><br/>Försäljning 15.628 MSEK (15.424)<br/><br/>Organisk försäljningstillväxt 3 procent (0)<br/><br/>Rörelsemarginal 4,8 procent (5,6)<br/><br/>Vinst per aktie 1,01 SEK (1,29)<br/><br/>JANUARI–JUNI 2011<br/><br/>Försäljning 30.403 MSEK (30.295)<br/><br/>Organisk försäljningstillväxt 3 procent (–1)<br/><br/>Rörelsemarginal 4,8 procent (5,5)<br/><br/>Vinst per aktie 2,02 SEK (2,53)<br/><br/>Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,08 (0,24)

Publicerad
05 augusti 2011 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den organiska försäljningstillväxten var fortsatt positiv i North America, Ibero-America och Mobile and Monitoring. Den organiska försäljningstillväxten i Latinamerika, ett viktigt område i det nya affärssegmentet Security Services Ibero-America, utvecklas starkt och uppgick till 24 procent under perioden. Förlusten av några få betydande kontrakt dämpade tillväxten inom Security Services Europe. Inklusive förvärv var den valutajusterade försäljningstillväxten inom koncernen 13 procent under kvartalet och 11 procent under första halvåret.

Rörelsemarginalen inom North America, Ibero-America och Mobile and Monitoring är fortsatt stabil, och den valutajusterade förändringen av rörelseresultatet jämfört med föregående år utvecklades väl. Inom Security Services Europe har förlusten av ett fåtal stora kontrakt samt svårigheter att balansera lönekostnadsökningar och prishöjningar resulterat i en otillfredsställande utveckling och åtgärder har vidtagits för att vända situationen. Det är emellertid viktigt att balansen mellan arbetsmarknadens återhämtning och konkurrenssituationen på marknaden hanteras på ett klokt sätt och som marknadsledare på många europeiska marknader kommer vi fortsätta att prioritera lönsamhet snarare än marknadsandelar.

De stora förvärv som nyligen gjordes i Storbritannien, och som ger oss en förbättrad närvaro och styrka på den engelska säkerhetsmarknaden, utvecklas som förväntat även om de späder ut rörelse­marginalen under 2011.

Alf Göransson

VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Ett informationsmöte kommer att hållas den 5 augusti 2011, kl. 9.30 CET.

Informationsmötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm.

Ljudsändningen av presentationen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts

För att delta i telefonkonferensen under informationsmötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA:                + 1 866 458 4087
Sverige:           + 46 (0) 8 505 598 53
Storbritannien:+ 44 (0) 203 043 2436

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter informationsmötet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer,

+ 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör,

+ 46 10 470 3011

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster anpassade till den enskilda kundens behov i 45 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 280.000 medarbetare skillnad.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknads­lagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 8.00 (CET) fredagen den 5 augusti 2011.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.