Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–juni 2012

April–juni 2012<br/><br/> · Försäljning 16 969 MSEK (15 628)<br/> · Organisk försäljningstillväxt 0 procent (3)<br/> · Rörelsemarginal 4,3 procent (4,8)<br/> · Vinst per aktie 0,92 SEK (1,01)<br/><br/>Januari–juni 2012<br/><br/> · Försäljning 33 234 MSEK (30 403)<br/> · Organisk försäljningstillväxt 1 procent (3)<br/> · Rörelsemarginal 4,4 procent (4,8)<br/> · Vinst per aktie 1,90 SEK (2,02)<br/> · Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,15 (0,08)

Publicerad
08 augusti 2012 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den organiska försäljningstillväxten var svag och uppgick till 0 procent i det andra kvartalet. Långsam organisk försäljningstillväxt i Nordamerika, svåra marknadsförhållanden i Spanien och Portugal samt vår beslutsamhet att hantera pris- och lönebalansen i Frankrike är huvudorsakerna.

Under det första halvåret har vi åstadkommit prisförändringar i balans med lönekostnadsökningarna och jag är fortsatt positiv till att detta kommer att vara fallet även för helåret 2012. Rörelsemarginalen var 0,5 procent lägre i det andra kvartalet än föregående år. De två huvudsakliga anledningarna var besvärliga marknadsförhållanden i Spanien och marginalnedgången i den amerikanska verksamheten. I segmentet statliga myndigheter i Nordamerika har lägre tilläggsförsäljning, i kombination med en integrationsprocess som var svårare än planerat, resulterat i en nedgång av rörelsemarginalen.

Det fria kassaflödet förbättrades markant jämfört med de första sex månaderna föregående år, men vi kommer att fortsätta att vara restriktiva med förvärv tills dess att vi har återställt det finansiella målet om ett fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld om 0,20.

Marknadsförhållandena i framförallt Spanien försämras snabbare än förväntat och vi lämnar ­kontrakt på grund av osäkerhet om kunders förmåga att betala för säkerhetstjänsterna. ­Därutöver så har den spanska regeringen beslutat att, från och med 1 augusti 2012, ta bort viktiga ­subventioner på arbetsgivaravgifter för vissa kategorier av medarbetare vilket kommer att öka våra sociala avgifter. Vi undersöker vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka de ålagda kostnads­ökningarna. Tack vare en förstärkt position inom tekniska säkerhetslösningar är vi väl rustade att möta de besvärliga marknadsförhållandena i Spanien och Portugal.

Alf Göransson

VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

Presentation av delårsrapporten

Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 8 augusti 2012 kl. 09:30 där Securitas VD Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på Securitas webbplats. Inget informationsmöte kommer att hållas på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA:                     + 1 866 458 4087
Sverige:                 + 46 (0) 8 505 598 53
Storbritannien:    + 44 (0) 203 043 2436

Ljudsändningen av presentationen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts.

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 08.00 onsdagen den 8 augusti 2012.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.