Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–juni 2015

 APRIL–JUNI 2015<br/>• Försäljning 19 875 MSEK (17 120)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 4 procent (3)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 926 MSEK (788)<br/>• Rörelsemarginal 4,7 procent (4,6)<br/>• Vinst per aktie 1,51 SEK (1,23)<br/><br/>JANUARI–JUNI 2015<br/>• Försäljning 39 361 MSEK (33 231)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 5 procent (2)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 1 835 MSEK (1 526)<br/>• Rörelsemarginal 4,7 procent (4,6)<br/>• Vinst per aktie 2,96 SEK (2,36)<br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,19 (0,20)

Publicerad
05 augusti 2015 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER
Den organiska försäljningstillväxten fortsatte att vara stark, stödd av goda marknadsvillkor i USA, en positiv utveckling på vissa viktiga marknader i Europa och av en förbättrad makroekonomi i Spanien.

Vinst per aktie förbättrades
Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med föregående år och den valutajusterade vinsten per aktie växte med 10 procent.

Tekniken förändrar säkerhetsbranschen
Att öka försäljningen av säkerhetslösningar och teknik kommer att fortsätta att vara Securitas viktigaste strategiska fokus under de kommande åren. Under 2014 växte försäljningen av säkerhetslösningar och teknik med 28 procent jämfört med 2013. Vi bedömer att vi kan fortsätta att öka försäljningen av säkerhetslösningar och teknik i åtminstone samma takt under 2015. Trenden i det andra kvartalet stöder målet och alla affärssegment driver på ökningen i likartat tempo.

Alf Göransson
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 5 augusti 2015 kl 15.00, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. Inget informationsmöte kommer att äga rum på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605
Sverige: + 46 (0) 8 519 993 55
Storbritannien: + 44 (0) 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk:
www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 13.00 onsdagen den 5 augusti 2015.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.