Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–mars 2008

• Försäljningen uppgick till 15.662 MSEK (15.218) <br/><br/>• Resultat före skatt uppgick till 669 MSEK (694)<br/><br/>• Nettoresultat efter skatt uppgick till 494 MSEK (518)<br/><br/>• Vinst per aktie uppgick till 1,35 SEK (1,41)<br/><br/>

Publicerad
07 maj 2008 08:00

KOMMENTARER FRÅN VD OCH KONCERNCHEF

”Resultatet före skatt på 669 MSEK var en förbättring jämfört med föregående år, med hänsyn till en positiv nettoeffekt från jämförelsestörande poster om 24 MSEK föregående år och den svaga US-dollarn. Eftersom påskhelgen inföll under det första kvartalet i år har högre lönekostnader också påverkat resultatet negativt.

Den organiska försäljningstillväxten i Security Services North America ligger kvar kring 4 procent, även om den uppgick till 5 procent under kvartalet beroende på skottdagen i år. Rörelsemarginalen steg till 5,2 procent (5,0) till följd av fortsatt fokus på divisionens lönsamhet.

Security Services Europe uppvisade fortsatt hög organisk försäljningstillväxt, 8 procent (8). Rörelse¬marginalen för första kvartalet påverkades negativt av ökade lönekostnader under påskhelgen. Ett växande bekymmer i de flesta europeiska länder är den höga löneinflationen som kräver mer fokus på prissättning under 2008, vilket kan leda till att den organiska försäljningstillväxten dämpas.

Loomis rörelsemarginal var oförändrad jämfört med föregående år. Justerad för den avyttrade LCM-verksamheten i Storbritannien minskade rörelsemarginalen med 1,5 procentenheter. Detta beror främst på en svag inledning på året i USA och i Storbritannien, där åtgärder har vidtagits under kvartalet. Verksamheten i Loomis utvecklas emellertid i riktning mot en rörelsemarginal på minst 8 procent senast år 2010 och en börsnotering av Loomis på OMX Nordic Exchange beräknas ske i december 2008.”

Alf Göransson
VD och koncernchef


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

Alf Göransson, VD och koncernchef,
+46 10 470 3000

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör,
+46 10 470 3011

Micaela Sjökvist, Ansvarig för investerarrelationer,
+46 10 470 3013


INFORMATIONSMÖTE

Ett informationsmöte kommer att hållas den 7 maj 2008 kl. 9.30 CET. Informationsmötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm.

För att följa informationen per telefon (och delta i frågesessionen), vänligen registrera er i förväg via följande länk: https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=767006&Conf=186335
och följ instruktionerna eller ring +44 (0)20 7162 0125 eller +46 (0) 8 505 201 14.
Mötet visas också på webben på www.securitas.com

En inspelning av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på Securitas webbplats efter informationsmötet och en telefoninspelning av informationsmötet kommer att vara tillgänglig till och med den 9 maj på: +44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 792499.


Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med ¬Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas till media för offentliggörande kl 8.00 (CET) onsdagen den 7 maj 2008.


Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.