Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–mars 2012

Januari–mars 2012<br/><br/>- Försäljning 16 264 MSEK (14 775)<br/><br/>- Organisk försäljningstillväxt 1 procent (3)<br/><br/>- Rörelsemarginal 4,5 procent (4,8)<br/><br/>- Vinst per aktie 0,97 SEK (1,01)<br/><br/>- Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,12 (0,13)<br/><br/> 

Publicerad
07 maj 2012 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den valutajusterade försäljningstillväxten inklusive förvärv var fortsatt stark och nådde 9 procent första kvartalet medan den organiska försäljningstillväxten var låg, 1 procent. Några kontraktsförluster och reduktioner i befintliga kundkontrakt, men även egna uppsägningar av kontrakt med låga marginaler, påverkade kvartalet. Förhandlingarna om prishöjningar tar tid till följd av vårt behov att balansera prisjusteringar och lönekostnadsökningar. Rörelsemarginalen var, främst på grund av detta, totalt sett 0,3 procent lägre än förra året.

Jag är övertygad om att vi kommer att uppnå prishöjningar i nivå med lönekostnadsökningarna i koncernen under 2012, med stöd av bland annat en, så här långt, lyckad priskampanj i Frankrike och genom överenskommelsen om ett reviderat kollektivavtal i Spanien.

Vi kommer att fortsätta att vara restriktiva med förvärv tills vi har återställt förhållandet mellan det fria kassaflödet och nettoskulden till det finansiella målet 0,20. Trots detta har vi genomfört ett viktigt större förvärv av teknikbolaget Chillida i Spanien. Med detta förvärv skapar vi ett teknikcenter som kommer att stärka vår verksamhet i Spanien och Portugal och ge oss möjlighet att erbjuda mer avancerade lösningar till våra kunder.

Trots en relativt svag start på året och ett fortsatt oförutsägbart makroekonomiskt läge, känner jag optimism inför 2012 baserat på de åtgärder vi vidtagit, de förvärv som genomfördes under 2011, det pågående arbetet med att balansera försäljningspriser och lönekostnader samt projekt som erhållits eller förväntas tillkomma de kommande kvartalen.

Alf Göransson

VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

Presentation av delårsrapporten

Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 7 maj 2012 kl. 14:00 där Securitas VD Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på Securitas webbplats. Inget informationsmöte kommer att hållas på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA:                + 1 866 458 4087
Sverige:           + 46 (0) 8 505 598 53
Storbritannien:  + 44 (0) 203 043 2436

Ljudsändningen av presentationen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts.

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, Corporate Communications and Public Affairs, + 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 13.00 måndagen den 7 maj 2012.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.