Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–mars 2015

JANUARI–MARS 2015<br/><br/>• Försäljning 19 486 MSEK (16 111)<br/><br/>• Organisk försäljningstillväxt 5 procent (2)<br/><br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 909 MSEK (738)<br/><br/>• Rörelsemarginal 4,7 procent (4,6)<br/><br/>• Vinst per aktie 1,46 SEK (1,13)<br/><br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,20 (0,20)

Publicerad
08 maj 2015 12:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den organiska försäljningstillväxten nådde 5 procent i det första kvartalet, en förbättring som återspeglades i samtliga affärssegment. Det förbättrade makroekonomiska klimatet i USA stöttade tillväxten och Spanien vände till positiv organisk försäljningstillväxt för första gången på flera år.

Vinst per aktie förbättrades Rörelsemarginalen var fortsatt stabil och den valutajusterade vinsten per aktie förbättrades med 10 procent under det första kvartalet.

Tekniken förändrar säkerhetsbranschen Vi har förberett oss för paradigmskiftet i säkerhetsbranschen under de senaste fyra åren. Vår strategi är tydlig: att integrera stationär bevakning, fjärrbevakning och mobila säkerhetstjänster med tekniklösningar för att uppnå högre kundnöjdhet genom kostnadseffektivitet och mervärde.

Att öka försäljningen av säkerhetslösningar och teknik kommer att fortsätta att vara Securitas viktigaste strategiska fokus under de kommande åren. Under 2014 växte försäljningen av säkerhetslösningar och teknik med 28 procent jämfört med 2013. Vi bedömer att vi kan fortsätta att öka försäljningen av säkerhetslösningar och teknik i åtminstone samma takt under 2015 och trenden i det första kvartalet stöder det målet.

Alf Göransson VD och koncernchef

FINANSIELL INFORMATION

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 8 maj 2015 kl 13.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. Inget informationsmöte kommer att äga rum på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605

Sverige: + 46 (0) 8 519 993 55

Storbritannien: + 44 (0) 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 12.00 fredagen den 8 maj 2015.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.