Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–september 2009

• Försäljning 47.433 MSEK (40.532) <br/>• Resultat före skatt 2.148 MSEK (1.880)<br/>• Nettoresultat, kvarvarande verksamheter, 1.508 MSEK (1.358)<br/>• Vinst per aktie, kvarvarande verksamheter, 4,13 SEK (3,72)<br/>

Publicerad
11 november 2009 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Securitas uppvisade en organisk försäljningstillväxt på –1 procent (6) under årets första nio månader, vilket vi bedömer vara i nivå med utvecklingen på säkerhetsmarknaden. Det ekonomiska läget är fortfarande besvärligt och många av våra kunder är pressade att sänka sina kostnader, bland annat kostnaderna för säkerhet. Vår strategi är att upprätthålla lönsamheten i vår kontraktsportfölj och bistå kunderna med att finna de mest kostnadseffektiva säkerhetslösningarna för att anpassa tjänsterna och tjänsternas omfattning till den rådande situationen. Inom Security Services North America fortsatte minskningarna av de befintliga kundkontraktens volym att påverka den organiska försäljningstillväxten negativt. Insourcing av bevakningstjänster inom energi¬sektorn, ytterligare minskningar av volymen inom segmentet fordonsindustri och minskad tilläggsförsäljning påverkade den organiska försäljningstillväxten för det tredje kvartalet negativt. Den organiska försäljningstillväxten i Security Services Europe minskade främst på grund av det kärva ekonomiska läget på vissa större marknader, lägre tilläggs¬försälj¬ning och lägre inflation. Mobile and Monitoring uppvisade god organisk försäljningstillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 2.696 MSEK (2.297) under årets första nio månader, främst som en följd av den svagare svenska kronan, men också genom en positiv reell förändring om 2 procent. Koncernens rörelsemarginal är trots högre kundförluster oförändrad jämfört med fjolårets första nio månader, 5,7 procent (5,7). Under tredje kvartalet förbättrade samtliga affärssegment sina rörelsemarginaler jämfört med föregående år. Fokuseringen på lönsamhet, effektivisering av verksamheten, lägre personalomsättning och kostnadsbesparingar är viktiga faktorer bakom utvecklingen. Inom samtliga affärssegment var prisökningarna i kontraktsportföljen på ungefär samma nivå som löne¬kostnadsutvecklingen under perioden. Den nuvarande lågkonjunkturen skapar ökade möjligheter för förvärv på mogna såväl som på nya marknader, och vi tänker utnyttja dessa selektivt när de uppstår. Alf Göransson VD och koncernchef FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Alf Göransson, VD och koncernchef, +46 10 470 3000 Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, Corporate Communications and Public Affairs, +46 10 470 3011 Micaela Sjökvist, Chef för investerarrelationer, +46 10 470 3013 INFORMATIONSMÖTE Ett informationsmöte kommer att hållas den 11 november 2009 kl. 09.30 CET. Informations¬mötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm. För att följa informationsmötet per telefon (och delta i frågesessionen), vänligen registrera er i förväg via följande länk: https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=441461&Conf=199924 och följ instruktionerna, eller ring +44 (0)20 7162 0177 eller +46 (0) 8 505 201 14. Mötet visas också på webben på www.securitas.com/webcasts En inspelning av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter informationsmötet, och en telefoninspelning av informationsmötet kommer att vara tillgänglig till och med midnatt den 13 november på: +44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 849470. Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 240.000 medarbetare skillnad. Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas till media för offentliggörande kl. 8.00 (CET) onsdagen den 11 november 2009.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.