Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–september 2010

JULI–SEPTEMBER 2010<br/><br/><br/><br/>- Försäljning 15.327 MSEK (15.101)<br/><br/><br/><br/>- Organisk försäljningstillväxt 2 procent (–2)<br/><br/><br/><br/>- Rörelsemarginal 6,5 procent (6,2)<br/><br/><br/><br/>- Vinst per aktie 1,57 SEK (1,45)<br/><br/><br/><br/> <br/><br/><br/><br/>JANUARI–SEPTEMBER 2010<br/><br/><br/><br/>- Försäljning 45.622 MSEK (47.433)<br/><br/><br/><br/>- Organisk försäljningstillväxt 0 procent (–1)<br/><br/><br/><br/>- Rörelsemarginal 5,8 procent (5,7)<br/><br/><br/><br/>- Vinst per aktie 4,10 SEK (4,13)<br/><br/><br/><br/>- Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,20 (0,26) <br/><br/><br/><br/> 

Publicerad
15 november 2010 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER 

Säkerhetsmarknaden håller sakta på att återhämta sig även om utvecklingen i vissa europeiska länder fortfarande är svår att förutsäga.                                                         

Securitas strategi – att fokusera på lönsamhet och differentiera företaget från sina konkurrenter genom det mervärde som bolagets optimerade säkerhetslösningar erbjuder kunderna – har varit framgångsrik under olika konjunkturcykler. Under de första nio månaderna 2010 fortsatte den reella ökningen av rörelseresultatet och uppgick till 6 procent. Rörelsemarginalen förbättrades för samtliga affärssegment. 

Security Services North Americas kundportfölj har uppvisat en positiv nettoförändring under tre på varandra följande kvartal i år. Inom Security Services Europe har de centraleuropeiska länderna bidragit till den organiska försäljningstillväxten, medan utvecklingen i Spanien fortsatt är negativ. 

Under tredje kvartalet tecknades ett större förvärvsavtal i Storbritannien för att stärka Securitas ställning och möjliggöra en mer aktiv roll i utvecklingen av den brittiska säkerhetsmarknaden. Möjligheterna att göra förvärv är fortsatt goda på mogna såväl som nya marknader, och vi tänker fortsätta att vara aktiva och selektivt utnyttja möjligheterna när de uppstår. 

Alf Göransson

VD och koncernchef

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Ett informationsmöte kommer att hållas den 15 november 2010, kl. 14.30.

Informationsmötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm.

För att följa informationsmötet via telefon (och delta i frågesessionen), vänligen registrera er i förväg via följande länk:

https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=007175&Conf=202952

och följ instruktionerna, eller ring +44 (0)20 7162 0177 eller +46 (0) 8 505 201 14.

 

Ljudsändningen av mötet kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts

 

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter informationsmötet, och en inspelad version av mötet kommer att vara tillgänglig till och med midnatt den 17 november på: +44 (0)207 031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 879372.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, +46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, Corporate Communications and Public Affairs, +46 10 470 3011

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 260.000 medarbetare skillnad.

 

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknads­lagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 13.00 (CET) måndagen den 15 november 2010.

 

 

 

 

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.