Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–september 2011

JULI–SEPTEMBER 2011<br/><br/> · Försäljning 16.628 MSEK (15.327)<br/> · Organisk försäljningstillväxt 4 ­procent (2)<br/> · Rörelsemarginal 5,7 procent (6,5)<br/> · Vinst per aktie 1,42 SEK (1,57)<br/><br/>JANUARI–SEPTEMBER 2011<br/><br/> · Försäljning 47.031 MSEK (45.622)<br/> · Organisk försäljningstillväxt 4 procent (0)<br/> · Rörelsemarginal 5,1 procent (5,8)<br/> · Vinst per aktie 3,44 SEK (4,10)<br/> · Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,11 (0,20)

Publicerad
09 november 2011 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den valutajusterade försäljningstillväxten var fortsatt stark i tredje kvartalet och uppgick till 13 ­procent samt till 12 procent för de första nio månaderna. Den organiska försäljnings­tillväxten nådde fyra procent under kvartalet och vi vinner marknadsandelar organiskt i Nord- och ­Sydamerika. Samtidigt har förlusten av några få betydande kontrakt under det första halvåret 2011 dämpat tillväxten inom ­Security Services Europe.

Rörelsemarginalen inom Security Services North America, Security Services Ibero-America och Mobile and ­Monitoring var fortsatt stabil, och den valutajusterade förändringen av rörelseresultatet i dessa ­segment jämfört med föregående år var positiv och utvecklades väl. Inom Security Services Europe har förlusten av ett fåtal stora kontrakt samt svårigheter att balansera lönekostnadsökningar och prisökningar resulterat i en otillfredsställande utveckling. Flera olika åtgärder har vidtagits för att återställa resultatet i Europa, bland annat ytterligare besparingar avseende indirekta kostnader i flera europeiska länder.

Vi arbetar vidare med vår strategi att fokusera och specialisera oss på säkerhetstjänster och att förbättra vår förmåga att rekommendera och optimera säkerhetslösningar till våra kunder. Efter försöket att förvärva Niscayah i ett offentligt erbjudande utökar vi i stället våra systemintegrations- och teknikresurser organiskt samt kartlägger potentiella förvärvsobjekt. Det första viktiga förvärvet på den inslagna vägen gjordes i Turkiet i september.

Alf Göransson

VD och koncernchef

 

Finansiell information

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens den 9 november 2011 kl. 9:30 där ­Securitas VD Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Ljudsändningen av telefon­konferensen kan följas på Securitas webbplats. Inget informationsmöte kommer att hållas på ­Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA:                +18664584087
Sverige:            +
46(0)850559853
Storbritannien:  +
44(0)2030432436

Ljudsändningen av presentationen kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts.

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter telefonkonferensen.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, +46104703013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, Corporate Communications and Public Affairs, +46104703011

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster anpassade till den enskilda kundens behov i 50 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 300.000 medarbetare skillnad.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknads­lagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 08.00 onsdagen den 9 november 2011.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.