Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–september 2012

JULI–SEPTEMBER 2012<br/><br/>- Försäljning 16 474 MSEK (16 628)<br/><br/>- Organisk försäljningstillväxt 0 procent (4)<br/><br/>- Rörelsemarginal 5,2 procent (5,7)<br/><br/>- Vinst per aktie 1,21 SEK (1,42)<br/><br/>JANUARI–SEPTEMBER 2012<br/><br/>- Försäljning 49 707 MSEK (47 031)<br/><br/>- Organisk försäljningstillväxt 0 procent (4)<br/><br/>- Rörelsemarginal 4,7 procent (5,1)<br/><br/>- Vinst per aktie 3,11 SEK (3,44)<br/><br/>- Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,12 (0,11)

Publicerad
07 november 2012 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den organiska försäljningstillväxten fortsatte att vara svag i det tredje kvartalet och uppgick till 0 procent på grund av negativ organisk försäljningstillväxt i Nordamerika och svåra marknadsförhållanden i Frankrike, Portugal och Spanien.

Vi har åstadkommit prisförändringar i balans med lönekostnadsökningar och jag är fortsatt positiv till att detta kommer att vara fallet även för helåret 2012. Rörelsemarginalen i det tredje kvartalet var 0,5 procent lägre än föregående år. De huvudsakliga anledningarna är marknadsförhållandena i Spanien och marginalnedgången i den amerikanska verksamheten, medan Security Services Europe gradvis återhämtar marginalerna.

Det fria kassaflödet förbättrades för de första nio månaderna jämfört med föregående år, men vi kommer att fortsätta att vara restriktiva med förvärv tills dess att vi har återställt det finansiella målet om ett fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld om 0,20.

Vi har initierat åtgärder för att Securitas bättre ska kunna svara upp mot kundernas framtida behov och förväntningar, och för att öka vår investeringstakt i teknologi. Affärssegmenten Mobile and Monitoring och Security Services Europe kommer att slås samman för att förbättra koordineringen och öka takten i teknikimplementeringen. Ett kostnadsbesparingsprogram har initierats i Nordamerika och Europa, vilket beräknas vara klart under det fjärde kvartalet. De årliga besparingarna beräknas uppgå till cirka 300 MSEK, från och med den 1 januari 2013, och omstrukturerings­kostnaderna kommer att uppgå till cirka –360 MSEK.

Ett kostnadsbesparingsprogram kommer även att initieras i Spanien, inom affärssegmentet Security Services Ibero-America, med en årlig uppskattad besparing om cirka 70 MSEK, från och med 2013. Omstruktureringskostnaden om cirka –70 MSEK kommer att fastställas under det fjärde kvartalet 2012.

Alf Göransson

VD och koncernchef

Finansiell information

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Ett informationsmöte kommer att hållas den 7 november 2012 kl 15.00.

Informationsmöte kommer att hållas på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan 70 i Stockholm.

Webbsändningen av informationsmötet kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts.

För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA:              + 1 866 682 8490
Sverige:          + 46 (0) 8 506 307 79
Storbritannien: + 44 (0) 1452 555 131

En inspelad version av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter informationsmötet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 13.00 onsdagen den 7 november 2012.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.