Skip to main content

Securitas AB Delårsrapport Januari–september 2015

JULI–SEPTEMBER 2015<br/>• Försäljning 20 468 MSEK (18 003)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 4 procent (4)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 1 121 MSEK (962)<br/>• Rörelsemarginal 5,5 procent (5,3)<br/>• Vinst per aktie 1,88 SEK (1,57)<br/><br/>JANUARI–SEPTEMBER 2015<br/>• Försäljning 59 829 MSEK (51 234)<br/>• Organisk försäljningstillväxt 5 procent (3)<br/>• Rörelseresultat före avskrivningar 2 956 MSEK (2 488)<br/>• Rörelsemarginal 4,9 procent (4,9)<br/>• Vinst per aktie 4,84 SEK (3,93)<br/>• Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,23 (0,16)

Publicerad
04 november 2015 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

Den organiska försäljningstillväxten fortsatte att vara stark, stödd av god försäljning i USA och i Europa och av en fortsatt positiv utveckling i Spanien. Vi uppskattar att vi växer snabbare än säkerhetsmarknaderna i USA och Europa, huvudsakligen stöttat av vår strategi av säkerhetslösningar och teknik. Vi bedömer att vi kan öka försäljningen av säkerhetslösningar och teknik i åtminstone samma takt som föregående år, det vill säga 28 procent eller mer. Detta stöds av utvecklingen under de första nio månaderna 2015.

Den valutajusterade vinsten per aktie förbättrades med 10 procent under de första nio månaderna och rörelsemarginalen förbättrades i det tredje kvartalet och var oförändrad under perioden.

Vår vision 2020
Under de senaste åren har Securitas kommit långt i strävan att bli det ledande säkerhetsföretaget inom säkerhets- och tekniklösningar. Vi är i framkant av förändringen som pågår i säkerhetsbranschen. Under det tredje kvartalet 2015 har vi lanserat koncernens visionsarbete för 2020 för att finslipa vår strategi för att bli än starkare under de kommande åren. Vi har satt upp en tydlig plan och har startat implementeringen att förstärka och öka takten i strategiarbetet. I vår vision 2020 är vi det ledande internationella säkerhetsföretaget, specialister på säkerhetstjänster baserade på människor, teknik och kunskap.

Securitas kommer fortsätta att investera och leda i att kombinera teknik med bevakningstjänster och aktivt söka organisk växt inom säkerhetslösningar och teknik, samt förvärvsmöjligheter inom elektronisk säkerhet. I oktober ingick Securitas avtal att förvärva de kommersiella avtalen och de operativa tillgångarna i Diebold Incorporated’s verksamhet inom Electronic Security i Nordamerika, den tredje största leverantören av elektroniska säkerhetstjänster i Nordamerika. Detta förvärv är helt i linje med vår vision för 2020 och möjliggör för oss att erbjuda kompletta integrerade säkerhetstjänster till våra nordamerikanska kunder.

Det kommer också att bli alltmer viktigt de kommande åren att koordinera vårt arbete och våra investeringar inom IT och med Securitas övervakningscentraler, vilket kommer att göra oss mer enhetliga från ett kundperspektiv och samtidigt öka kostnadseffektiviteten.
 
Vi kommer också att fortsätta utöka vår ronderande bevakning, vårt nätverk och densitet för utryckningar, eftersom vi bedömer att det kommer att vara en allt viktigare konkurrensfördel att kunna rycka ut snabbare än något annat säkerhetsföretag. För att möjliggöra detta kommer vi att undersöka nya kanaler för att generera försäljningstillväxt inom larmövervakning och ronderande bevakning. Därtill kommer vi att expandera vårt erbjudande bortom bevakning och elektronisk säkerhet genom investeringar och ett starkare fokus inom brandsäkerhet och riskhantering för företag. Vi ser goda operationella synergier inom dessa områden och samtidigt ökar det värdet vi kan leverera till våra kunder eftersom det optimerar den totala kostnaden för säkerhet och trygghet.

Vi har redan bevisat att vår strategi differentierar oss från våra konkurrenter vilket kommer möjliggöra att generera högre organisk försäljningstillväxt än marknadens genomsnitt.

Alf Göransson
VD och koncernchef

FINANCIELL INFORMATION

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 4 november 2015 kl 15.00, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. Inget informationsmöte kommer att äga rum på Securitas huvudkontor på Lindhagensplan i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605
Sverige: + 46 (0) 8 519 993 55
Storbritannien: + 44 (0) 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk:
www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 320 000 medarbetare skillnad.

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 13.00 onsdagen den 4 november 2015.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.