Skip to main content

Securitas AB Helårsrapport Januari–december 2009

• Försäljning 62.667 MSEK (56.572) <br/>• Resultat före skatt 3.022 MSEK (2.617)<br/>• Nettoresultat, kvarvarande verksamheter, 2.118 MSEK (1.890)<br/>• Vinst per aktie, kvarvarande verksamheter, 5,80 SEK (5,18)<br/>• Föreslagen utdelning 3,00 SEK (2,90)<br/>

Publicerad
04 februari 2010 13:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Securitas systematiska övergång till ökat fokus på lönsamhet har visat sig vara rätt väg i det rådande ekonomiska läget. Den kontinuerliga förbättringen av rörelsemarginalen avspeglas även i 2009 års resultat, precis som året dessförinnan. Vi avser att fortsätta på den inslagna vägen att upprätthålla marginalerna samt att differentiera oss från konkurrenterna genom våra säkerhetskunskaper och vår förmåga och kompetens att skapa mervärde för kunderna. Koncernens rörelsemarginal förbättrades jämfört med föregående år, 6,0 procent (5,8). Fjärde kvartalet gynnades av lägre personalomsättning och det slutliga utfallet av personalrelaterade reserveringar, vilket resulterade i en stark rörelsemarginal för kvartalet, 7,0 procent (6,1). Koncernens rörelseresultat för 2009 uppgick till 3.756 MSEK (3.271) och den reella förändringen var 6 procent. Vinst per aktie ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Security Services North America förbättrade sin rörelsemarginal för fjärde året i rad tack vare en systematisk förädling av kundportföljen, kostnadsbesparingar och fördelarna av en lägre personalomsättning under 2009. Security Services Europe, med ett starkt fjärde kvartal främst till följd av det slutliga utfallet av personalrelaterade reserveringar, upprätthöll rörelsemarginalen under 2009 jämfört med föregående år, trots ökade kundförluster och reserveringar för osäkra kundfordringar. Inom samtliga affärssegment låg prisökningarna i kontraktsportföljerna på ungefär samma nivå som lönekostnadsutvecklingen för året. Inom Security Services North America fortsatte minskningen av de befintliga kundkontraktens volym att påverka den organiska försäljningstillväxten negativt. Insourcing av bevakningstjänster inom energisektorn, reduceringar inom kundsegmentet fordonsindustri och minskad tilläggsförsäljning påverkade också den organiska försäljningstillväxten negativt. Den organiska försäljningstillväxten i Security Services Europe låg kvar på samma nivå i fjärde kvartalet som tredje kvartalet 2009. Mobile and Monitoring fortsatte att uppvisa god organisk försäljningstillväxt. Det ekonomiska läget bedöms vara fortsatt besvärligt under 2010, med en långsam och ojämn återhämtning av den globala ekonomin. Många av våra kunder är fortsatt pressade att sänka kostnaderna, bland annat kostnaderna för säkerhet. Vår strategi är att upprätthålla lönsamheten i vår kontraktsportfölj och bistå kunderna med att finna de mest kostnadseffektiva säkerhetslösningarna för att anpassa tjänsterna och tjänsternas omfattning till den rådande situationen. Under 2009 har vi förvärvat 15 bolag med sammanlagt cirka 14.000 anställda och 1.300 MSEK i försäljning. Det nuvarande ekonomiska klimatet skapar ökade möjligheter till förvärv på mogna såväl som på nya marknader, och vi tänker fortsätta att selektivt utnyttja möjligheterna när de uppstår. Alf Göransson VD och koncernchef FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Micaela Sjökvist, Chef för investerarrelationer, +46 10 470 3013 Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, Corporate Communications and Public Affairs, +46 10 470 3011 INFORMATIONSMÖTE Ett informationsmöte kommer att hållas den 4 februari 2010, kl.14.30 CET. Informationsmötet kommer att hållas på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm. För att följa informationsmötet per telefon (och delta i frågesessionen), vänligen registrera er i förväg via följande länk: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=457866&Conf=170622 och följ instruktionerna eller ring +44 (0)20 7162 0077 eller +46 (0) 8 505 201 10. Mötet visas också på webben på www.securitas.com/webcasts En inspelning av webbsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter informationsmötet och en telefoninspelning av informationsmötet kommer att vara ¬tillgänglig till och med midnatt den 5 februari på: +44 (0)20 7031 4064 och +46 (0)8 505 203 33, kod: 856168. Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 240.000 med¬arbetare skillnad. Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl. 13.00 (CET) torsdagen den 4 februari 2010.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.