Skip to main content

Securitas AB Helårsrapport Januari–december 2010

OKTOBER - DECEMBER 2010<br/><br/><br/><br/>Försäljning 15.718 MSEK (15.233)<br/><br/><br/><br/>Organisk försäljningstillväxt 4 procent (–2)<br/><br/><br/><br/>Rörelsemarginal 6,7 procent (7,0)<br/><br/><br/><br/>Vinst per aktie 1,60 SEK (1,67)<br/><br/><br/><br/>JANUARI–DECEMBER 2010<br/><br/><br/><br/>Försäljning 61.340 MSEK (62.667)<br/><br/><br/><br/>Organisk försäljningstillväxt 1 procent (–1)<br/><br/><br/><br/>Rörelsemarginal 6,1 procent (6,0)<br/><br/><br/><br/>Vinst per aktie 5,71 SEK (5,80)<br/><br/><br/><br/>Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,24 (0,26)<br/><br/><br/><br/>Föreslagen utdelning 3.00 SEK (3,00) 

Publicerad
08 februari 2011 08:00

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER 

Säkerhetsmarknaden håller på att återhämta sig även om det fortfarande går trögt i vissa europeiska länder. Under fjärde kvartalet var den organiska försäljningstillväxten 4 procent. Inklusive förvärv var den reella försäljningstillväxten 10 procent under årets sista kvartal.

Den reella förbättringen av rörelseresultatet fortsatte under 2010 och nådde 6 procent. Rörelse­marginalen förbättrades jämfört med föregående år, trots ett antal stora förvärv som hade en utspädande effekt på rörelsemarginalen under senare delen av 2010.

Under 2010 har vi genomfört 15 större förvärv som sammantaget har en årlig försäljning på cirka 4.100 ­MSEK och 19.500 medarbetare. Bland annat slutfördes förvärvet av Reliance i ­Storbritannien i fjärde kvartalet. Nyligen ingicks ett avtal om att förvärva Chubb i Storbritannien som är föremål för sedvanliga tillträdesvillkor och beslut av den brittiska konkurrensmyndigheten, United Kingdom Office of Fair Trading. Möjligheterna att göra förvärv är fortsatt goda på mogna såväl som nya marknader, och vi tänker fortsätta att vara aktiva och selektivt utnyttja förvärvs­möjligheterna när de uppstår.

Genom förvärv och nystartade verksamheter är Securitas nu representerat i 45 länder och vi har för avsikt att stärka vår position i dessa länder men också fortsätta expandera geografiskt i syfte att tillgodose våra globala kunders behov, med målet att vara etablerat i cirka 60 länder inom tre år.

Alf Göransson

VD och koncernchef

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Ett informationsmöte kommer att hållas den 8 februari 2011, kl. 9.30.

Informationsmötet äger rum på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70, Stockholm.

Ljudsändningen av mötet kan följas på denna länk: www.securitas.com/webcasts

För att delta i telefonkonferensen under informationsmötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: +18664584087
Sverige: +46(0)850559853
Storbritannien: +44(0)2030432436

En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/webcasts efter informationsmötet.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer,

+46104703013

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör,

+46104703011

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säker­hets­tjänster anpassade till den enskilda kundens behov i 45 ­länder i Nord­amerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. ­Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 280.000 medarbetare skillnad.

 

Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknads­lagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 8.00 (CET) tisdagen den 8 februari 2011.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.