Skip to main content

Securitas AB påbörjar nyemissionsprocess

Publicerad
08 april 1999 15:00

I enlighet med tidigare information från Securitas AB samt i enlighet med förslaget till bolagsstämman den 15 april 1999, inleds nu processen för att kunna erbjuda en aktieemission av upp till 24.347.826 B-aktier, med ett nominellt värde av 1 SEK per aktie (B-aktier). Emissionen arrangeras av ett banksyndikat med Deutsche Bank som Global Coordinator och Bookrunner. Securitas AB har utfärdat en option, som ger banksyndikatet en möjlighet att inom 30 dagar från genomförandet av emissionen, köpa ytterligare upp till 3.652.174 nyemitterade B-aktier.

De B-aktier som erbjuds härmed, är tillgängliga i USA för kvalificerade institutionella köpare i enlighet med Rule 144A under US Securities Act 1933, med tillägg samt utanför USA i enlighet med Regulation S under samma lagstiftning.

Emissionspriset förväntas bestämmas tisdagen den 20 april 1999.

Bolagets B-aktie är noterad på Stockholms Fondbörs A-lista.Ej för distribution i USA, Kanada eller Japan

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.