Skip to main content

Securitas: Amerikanska Senaten antar ny lag om nationell säkerhet. Lagen återinför tak som begränsar vissa säkerhetsföretags ansvar

Publicerad
20 november 2002 10:00

Den amerikanska senaten godkände i går en lagstftning som skapar ett nytt departement för nationell säkerhet - Department of Homeland Security. Omröstningen skedde efter flera månaders överläggningar i Kongressen gällande behovet och omfattningen av samordningen av nationens bekämpning av global terrorism till följd av händelserna den 11 september 2001. President Bush förväntas underteckna den nya lagen inom kort. Lagen kommer att träda i kraft omedelbart efter det att presidenten undertecknat densamma.

Section 890 i den nya lagen som antagits (H.R. 5005) återinför ett tak för ansvaret för vissa företag, såsom Securitas dotterbolag Globe Aviation Services, som har avtal med amerikanska luftfartsmyndigheten, Federal Aviation Administration, och som hade påbörjat utförandet av sina tjänster senast den 17 februari, 2002. Under denna lagstiftning kommer samtliga potentiella skadeståndsanspråk i samband med terrorattackerna den 11 september 2001 att begränsas till företagets tillgängliga försäkringsskydd

Lagtexten, inklusive bestämmelserna för att återinföra ansvarsbegränsningar för säkerhetsföretag, som godkänts av den amerikanska senaten och representanthuset återfinns på http://ww.thomas.loc.gov


För ytterligare information:

Thomas Berglund, President and CEO
+44 208 432 6500

Amund Skarholt, Executive Vice President and COO
+44 208 432 6500

Håkan Winberg, Executive Vice President and CFO
+44 208 432 6500

Henrik Brehmer, SVP Investor and Public Relations
+44 208 432 6523

Deana press release är också tillgänglig på: www.securitasgroup.com.


Securitas är en världsledare i säkerhet och erbjuder tjänster inom bevakning, larm, värdehantering och konsult & utredningsverksamhet. Koncernen har 230,000 medarbetare i mer än 30 länder.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.