Skip to main content

Securitas avser att lämna Loomis Cash Management (LCM) i Storbritannien

Securitas AB, HSBC Bank plc och Barclays Bank plc har tecknat en avsiktsförklaring (Heads of Terms) om att Loomis, Securitas division för värdehantering, lämnar LCMs värdehanteringsverksamhet i Storbritannien. Enligt avsiktsförklaringen ska Loomis lämna LCMs verksamhet under fjärde kvartalet 2007.

Publicerad
26 juli 2007 08:45

LCM är ett företag med 2 300 medarbetare som ägs av Loomis (75 procent) samt HSBC och Barclays (12,5 procent vardera).

Företaget bildades år 2001 när HSBC och Barclays lade ut sin hantering av kontanter (sedlar och mynt) i Storbritannien på entreprenad. Organisationen tog över 28 uppräkningscentraler, spridda över hela Storbritannien, från de två bankerna och från Securitas. LCM tog också över alla medarbetare och befintliga arbetsrutiner och avstämningsmetoder. Under åren 2002-2004 konsoliderades och reducerades bankernas 28 uppräkningscentraler till 17. Nya arbetsrutiner och metoder utvecklades och implementerades samt effektiviteten i verksamheten förbättrades, bl.a. genom ett nytt IT-system.

Securitas och bankerna har kommit överens om att intentionen är att Loomis till HSBC och Barclays överför den del av verksamheten som är relaterad till värdehantering för HSBC och Barclays. Enligt avsiktsförklaringen kommer överföringen att ske under fjärde kvartalet 2007 och genomföras utan avbrott i servicen till kunderna. LCMs verksamheten kommer att fortsätta som tidigare fram till det datum Loomis lämnar verksamheten.

Loomis och Securitas fortsätter sin pågående interna undersökning av de historiska avvikelserna och ytterligare avstämningar är planerade att ske före överlämningen. De slutliga resultaten av dessa avstämningar kommer att bli kända under andra halvåret av 2007.

Loomis UK kommer att ha en årlig omsättning på 125 MGBP, inklusive den överförda verksamheten från LCM. Loomis UK kommer, med drygt 2 500 medarbetare på 32 platser i Storbritannien, att fortsätta att fokusera på värdetransporter och uppräkningsverksamhet som en av marknadsledarna inom värdehantering i Storbritannien. Loomis Cash Handling Service Group kommer efter överlämningen av LCM att ha en årlig omsättning på nära 11 mrd SEK, med cirka 20 000 medarbetare i elva länder i Europa och USA.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, informationsdirektör Securitas AB, tel 070-287 8662
Thomas Backteman, informationschef Loomis AB, tel 070-971 1266

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.