Skip to main content

Securitas avyttrar sin tyska värdehanteringsverksamhet

Publicerad
28 november 2005 07:00

Securitas har slutit ett avtal om att avyttra sin tyska värdehanteringsverksamhet till det tyska företaget Heros. Avtalet träder i kraft den 28 november 2005. Securitas huvudsakliga verksamhet i Tyskland, och som inte påverkas av detta avtal, är Security Services och Security Systems med en total försäljning under 2005 på 4,100 MSEK (430 MEUR).

Securitas gick in i den tyska värdehanteringsmarknaden genom förvärvet av Protectas 1992. Den tyska värdehanteringsverksamheten har en total försäljning på 590 MSEK (62 MEUR) och har aldrig uppnått tillräcklig storlek eller lönsamhet.

"Avtalet sätter stopp för Securitas förluster inom Cash Handling Services i Tyskland och gör det möjligt för oss att ytterligare stärka vårt fokus på värdehanteringsverksamheten i andra europeiska länder och i USA", säger VD och koncernchef Thomas Berglund.

Efter avyttringen har Cash Handling Services en total årlig försäljning på 11,000 MSEK (MEUR 1,150) och verksamhet i tio länder i Europa och i USA.

Transaktionen kommer att resultera i en realisationsförlust uppskattad till 150 MSEK (16 MEUR). Detta omfattar inte rörelseförlusten för Cash Handling Services verksamhet i Tyskland som uppskattas till 60 MSEK (6 MEUR).


För ytterligare information, kontakta:

Thomas Berglund, VD och koncernchef +44 (0) 20 8432 6500
Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi- och Finansdirektör +44 (0) 20 8432 6500
Henrik Brehmer, Senior Vice President Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523
+44 (0) 7884 117 192


Detta pressmeddelande finns även på Securitas hemsida: www.securitasgroup.com


Bakgrundsinformation:

Securitas är en världsledare i säkerhet med verksamhet i mer än 20 länder i Europa och i USA. Securitas har mer än 200 000 medarbetare och verksamheten är organiserad i fem specialiserade divisioner: Security Services USA och Security Services Europe för bevakningstjänster, Security Systems för integrerade högsäkerhetssystem, Direct med larm för hem och små företag samt Cash Handling Services för värdetransporter, uppräkningstjänster och bankomatservice. Under de senaste 15 åren har Securitas vuxit till världens största säkerhetsföretag med en marknadsandel på 8 procent av världsmarknaden. Securitas årliga försäljning uppgår till ca 60 000 MSEK

Securitas Cash Handling Services erbjuder transport-, värdehanterings- och bankomattjänster i tio länder i Europa och i USA. Kunderna är huvudsakligen banker och detaljhandlare och genom landsomfattande infrastrukturer med stor spridning kan Securitas erbjuda sina kunder kompletta värdetjänster omfattande hela kontantflödet. Totalt har Securitas en marknadsandel på cirka 20 procent i Europa och på cirka 22 procent i USA. Divisionen har en total försäljning på cirka 11,000 MSEK (1,150 MEUR) och 20,500 medarbetare.

Securitas i Tyskland verkar genom Security Services och Security Systems. Security Services erbjuder specialiserade bevakningslösningar för stora och små kunder och för högsäkerhetsmiljöer som flygplatser och hamnar. Verksamheten, med en landsomfattande infrastruktur, är organiserad i 20 geografiska regioner och 105 platskontor. Den totala försäljningen uppgår till 3,800 MSEK (400 MEUR) med 13,600 medarbetare. Security Systems erbjuder högsäkerhetssystem för banker och detaljhandelskedjor. Security Systems har genom organisk tillväxt och nyligen genomförda förvärv etablerat en ledande position inom banksäkerhetssegmentet. Total försäljning uppgår till 260 MSEK (27 MEUR) och med 250 medarbetare.


Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.