Skip to main content

Securitas avyttrar sina värdehanteringsverksamheter i Polen, Ungern och Tjeckien

Publicerad
29 april 2005 07:00

Securitas har idag beslutat att avyttra värdehanteringsverksamheten i Polen, Ungern ochTjeckien med en försäljning om 150 MSEK till Brinks Inc. Avyttringen görs för att öka fokuseringen på de amerikanska och västeuropeiska värdehanteringsverksamheterna.

Securitas fortsätter att vara aktiv inom bevakningsverksamheten i Polen, Ungern och Tjeckien med en försäljning om 340 MSEK.Kontakt:

Håkan Winberg, VVD, Ekonomi- och Finansdirektör +44 (0) 20 8432 6552
Henrik Brehmer, Senior Vice President Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523


Pressmeddelandet finns tillgängligt på: www.securitasgroup.com


Securitas är en världsledare i säkerhet och aktive i mer än 20 länder i Europa och Nordamerika med över 200,000 anställda.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.