Skip to main content

Securitas behåller och utökar kontrakt med GM

Publicerad
04 augusti 2006 11:00

Securitas i USA har idag tecknat ett avtal om att leverera säkerhetslösningar till General Motors i Nordamerika och Europa. Avtalets totala värde uppgår till cirka 800 MUSD över en femårsperiod, med start den 1 januari 2007. Avtalet innebär en utökning av tjänsterna till General Motors, jämfört med det tidigare kontraktet, till att också omfatta Europa.

"Genom att utöka vårt nuvarande samarbete i Nordamerika till att också omfatta Europa visar våra respektive organisationer tydligt ett gemensamt åtagande att utveckla vårt globala samarbete till nytta för våra båda organisationer", säger Santiago Galaz, VD för Securitas nordamerikanska verksamhet.

Kontraktet omfattar i huvudsak tjänster och lösningar för stationär bevakning och teknik- och systemsupport på cirka 150 platser i 21 länder i Nordamerika, Europa och Argentina. Därutöver kommer Securitas att ansvara för strategiska samarbeten på ytterligare 12 platser i sju länder.

"Securitas division Global Automotive Service har de senaste åren fokuserat på att utveckla ett närmare samarbete mellan de operativa enheterna i USA och Europa. Vi har etablerat en internationell ledningsstruktur som gör det möjligt för oss att svara mot kundbehov på en global nivå både i länder där vi har en fysisk närvaro och i länder där vi inte har detta. Denna infrastruktur möjliggör gemensamma processer för förbättrad kvalitet i våra tjänster och kostnadseffektivitet för våra kunder", säger Tim Frank, chef för divisionen Global Automotive Service.

Detta pressmeddelande finns även på Securitas hemsida: www.securitasgroup.com


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Berglund, VD och koncernchef +44 (0) 20 8432 6551
Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi- och Finansdirektör +44 (0) 20 8432 6554
Henrik Brehmer, Senior Vice President, Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523
Santiago Galaz, VD för Securitas nordamerikanska verksamhet +1 (973) 397 2565

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.