Skip to main content

Securitas breddar nomineringsarbetet

Publicerad
28 november 2003 08:00

Securitas nomineringskommitté konsulterar Marianne Nilsson, Robur och Thomas Halvorsen, Fjärde AP-fonden inför ordinarie bolagsstämma 2004.

Vid Securitas ordinarie bolagsstämman den 8 april 2003, valdes en nomineringskommitté bestående av ledamöterna Gustaf Douglas och Melker Schörling som representanter för Securitas huvudägare. Bolagsstämman beslutade vidare att nomineringskommittén under hösten 2003 skall utse två kandidater från de större institutionella ägarna för konsultationer i nomineringsarbetet. För detta arbete har nomineringskommittén utsett Marianne Nilsson, Robur och Thomas Halvorsen, Fjärde AP-fonden.

Ytterligare information:
Melker Schörling, Styrelseordförande i Securitas AB: +46 8 614 39 30Detta pressmeddelande finns även på Securitas hemsida: www.securitasgroup.com

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.