Skip to main content

Securitas bud på Bell Group plc. förbehållslöst i alla avseenden

Publicerad
07 juni 2004 08:00

EJ FÖR UTGIVNING, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA, KANADA ELLER JAPAN

Per den 4 juni 2004 kl 15.00 (GMT), som var den första avstämningsdagen för budet på Bell Group plc. så har Securitas erhållit giltiga acceptanser för budet omfattande 47,301,606 Bell Group aktier motsvarande sammanlagt cirka 88,67 procent av nuvarande totalt utgivet aktiekapital i Bell Group.

Före budet, hade Securitas erhållit oåterkalleliga åtaganden att acceptera det föreslagna budet avseende 14.980.023 aktier i Bell Group, motsvarande sammanlagt cirka 28,1 procent av nuvarande totalt utgivet aktiekapital i Bell Group. Giltiga acceptanser för budet har erhållits, vilkea var föremål för sådana oåterkalleliga åtaganden och är inkluderade i det totala antalet giltiga acceptanser enligt ovan.

Den 6:e och 7:e Maj 2004, köpte HSBC Bank plc, på Securitas uppdrag, i marknaden 12,022,730 Bell aktier motsvarande sammanlagt cirka 22,5 procent av nuvarande totalt utgivet aktiekapital i Bell Group. Dessa aktier köptes till ett pris av 175 pence per Bell aktie. Dessa aktier i Bell Group är också inkluderade i det totala antalet av giltiga acceptanser enligt ovan.

Den 28 maj 2004, erhöll Securitas godkännande från tyska konkurrensmyndigheterna, Bundeskartellamt, att det föreslagna förvärvet av Bell Group inte är förbjudet enligt tysk konkurrenslagstiftning . Till följd av detta är villkoret beträffande de tyska konkurrensmyndigheternas godkännande är uppfyllt.

I enlighet med detta, kan Securitas meddela att budet idag har blivit förbehållslöst accepterat i alla avseenden.

Erläggande av betalning avseende giltiga acceptanser erhållna på eller före första avstämningsdagen kommer att att verkställas den 18:e juni 2004. Avseende giltiga och i alla avseenden kompletta acceptanser som har erhållits efter den 4 juni och medan budet fortfarande är öppet för erhållande av acceptanser, kommer betalning att erläggas inom 14 dagar efter erhållandet av giltig acceptans.
Budet hålls öppet för acceptans tills vidare och i enlighet med villkoren i budkungörelsen.

Aktieägare i Bell Group, som inte redan accepterat budet, och som avser att göra detta skall komplettera, signera och sända acceptans formuläret i retur så snart som möjligt i enlighet med instruktionerna i budkungörelsen och på acceptans formuläret.

Securitas avser också att, när så är möjligt tillämpa förbehållsklausul från sektion 428 till 430F (inklusive) i The Companies Act 1985, att tvångsförvärva alla utestående aktier i Bell Group vilka budet relaterar till.


Securitas avser också, när praktiskt möjligt, att ansöka till UKLA avseende avlistning av Bell Group aktier från den officiella listan samt ansöka till Londonbörsen för att få tillståndet att handla i Bell Group aktier på Londonbörsen cancellerat.

Förutom vad som tillkännagivits i detta meddelande eller i budkungörelsen, så har varken Securitas, eller någon annan part som kan anses agera för Securitas räkning, ägt några aktier i Bell Group (eller rättigheter till aktier i Bell Group) före budperioden och varken Securitas, eller någon annan part som kan anses agera för Securitas räkning har förvärvat några aktier i Bell Group (eller rättigheter till aktier i Bell Group) sedan inledningen av budperioden.

Ord och uttryck definierade i budkungörelsen har samma betydelse i detta meddelande.

Detta är en översättning och vid tveksamhet rörande termer och innehåll gäller den engelska ursprungsvarianten.


Ytterligare information:

Securitas HSBC Bank plc (financial adviser to Securitas)
Thomas Berglund, VD och koncernchef Rupert Faure Walker
Håkan Winberg, Vice VD, Ekonomi och Finansdirektör Simon Murphy
Henrik Brehmer, Investor Relations +44 (0) 20 7991 8888
+44 (0) 20 8432 6500


The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into the United States, Canada or Japan. The Offer will not be capable of acceptance from or within the United States, Canada or Japan. Accordingly, copies of this announcement are not being, and must not be, directly or indirectly, mailed or otherwise forwarded, distributed or sent in, into or from the United States, Canada or Japan and persons receiving this announcement (including custodians, nominees and trustees) must not mail or otherwise distribute or send it in, into or from such jurisdictions as doing so may invalidate any purported acceptance of the Offer.

HSBC Bank plc, which is regulated in the United Kingdom by the Financial Services Authority, is acting for Securitas in connection with the Offer and no one else and will not be responsible to anyone other than Securitas for providing the protections afforded to clients of HSBC Bank plc nor for providing advice in relation to the Offer nor any other matter referred to in this announcement.


Securitas är en världsledare i säkerhet och erbjuder säkerhetslösningar omfattande bevakningstjänster, larmsystem och värdehanteringstjänster. Koncernen har mer än 200.000 medarbetare och är verksam i mer än 20 länder i Europa och USA.


Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.