Skip to main content

Securitas Cash Handling Services byter namn och varumärke till "Loomis"

Publicerad
16 november 2006 11:00

Divisionen Securitas Cash Handling Services meddelade idag att de kommer att byta namn till "Loomis" i samtliga verksamhetsländer. I dag drivs verksamheten främst under varumärket Securitas i Europa samt Loomis, Fargo & Co. i USA. Den sedan tidigare meddelade börsintroduktionen och avknoppningen från moderbolaget Securitas AB kommer att äga rum under 2007. Börsnoteringen kommer att ske på den nordiska börsen. En mer detaljerad tidplan kommer att meddelas senare.
Namnet Loomis har en lång och gedigen historia i USA med rötter över ett århundrade tillbaka i guldruschens Alaska och Kalifornien 1852. Företaget är sedan länge specialiserat på hantering av kontanter och erbjuder idag det största nätverket för distribution av kontanter i USA och Västeuropa. Genom att internationellt välja namnet Loomis betonar divisionen sina djupa rötter i historien och sitt engagemang i framtidens kontanthanteringsindustri.

"Vi är mycket stolta över vårt arv både från Loomis och Securitas och har strävat efter att kombinera dessa två starka varumärken i vår nya identitet", säger Håkan Ericson VD och divisionschef. "Även om vi väljer namnet Loomis så är det integrerat i en ny grafisk identitet som dessutom reflekterar rötterna från Securitas."

Ericson betonar även fördelarna av att etablera en gemensam internationell identitet för divisionen. "Eftersom vi tills idag har verkat under olika namn i Europa och USA har många inte till fullo sett oss som ett bolag. Då banksystemen har utvecklats olika i olika länder är vår internationella erfarenhet oerhört värdefull för oss i vår strävan att erbjuda effektiva lösningar och stödja den outsourcing-trend som är mer utvecklad i vissa av de marknader vi är verksamma".

Övergången till den nya identiteten påbörjas omedelbart och kommer att vara slutförd innan slutet av första kvartalet, 2007. Under övergångsperioden kommer divisionen fortsatt att verka formellt under sin nuvarande identitet.

Securitas Cash Handling Services (Securitas CHS) är en division inom Securitas AB, en världsledare i säkerhet. Securitas CHS och dess USA-enhet Loomis, Fargo & Co. erbjuder säkra och effektiva lösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av 440 operativa platsenheter i tio europeiska länder och i USA. Securitas CHS sysselsätter cirka 20.000 personer.

Pressmeddelandet finns även tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Håkan Ericson VD, Securitas Cash Handling Division tel 0705-352051
Stefan Wikman, Ansvarig kommunikation, Securitas Cash Handling Division tel 0703-759828

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.