Skip to main content

Securitas emitterar 4-årigt obligationslån

Publicerad
01 april 2009 17:15

Securitas AB har emitterat ett fyraårigt obligationslån på 500 MEUR i Eurobondmarknaden. Kupongräntan sattes till 6,50 %. Likviden från lånet kommer att användas till att refinansiera existerande kreditfaciliteter. Arrangörsbanker var BNP Paribas, Nordea och Royal Bank of Scotland.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662
Micaela Sjökvist, chef för investerarrelationer Securitas AB, mobil 076-116 7443

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2009 kl.17.15.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.