Skip to main content

Securitas emitterar 5,5-årigt obligationslån

Securitas AB har emitterat ett 5,5-årigt obligationslån på 300 MEUR i Eurobondmarknaden.

Publicerad
14 september 2012 15:00

Kupongräntan sattes till 2,25 %. Likviden från lånet kommer att användas till att refinansiera existerande kreditfaciliteter. Arrangörsbanker var Commerzbank, Danske Bank och Societe Generale.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2012 kl. 15.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.