Skip to main content

Securitas emitterar 7,25-årigt obligationslån

Securitas AB har emitterat ett 7,25-årigt obligationslån på 350 MEUR i Eurobondmarknaden.

Publicerad
22 november 2013 14:00

Kupongräntan sattes till 2,625 % och förfallodag är den 22 februari 2021 . Likviden från lånet kommer att användas till att refinansiera existerande kreditfaciliteter.  Ledande arrangörsbanker var BNP Paribas, Nordea, Royal Bank of Scotland and Unicredit.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com
Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, mobil 076 116 74 43 eller e-post micaela.sjokvist@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2013 kl. 14.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.