Skip to main content

Securitas expanderar i Colombia

Securitas har i linje med sin strategi att öka sin närvaro i Latinamerika kommit överens om att slå samman sin verksamhet i Colombia med det colombianska säkerhetsföretaget Socovig Ltd. Securitas kommer efter sammanslagningen att äga 100 procent av andelarna i Socovig. Enterprise value uppskattas till cirka 35 MSEK (9.800 MCOP).

Publicerad
06 oktober 2009 09:00

Socovig är ett väletablerat säkerhetsföretag på sin lokala marknad, vilken främst är städerna Bogotá, Cali, Barranquilla och Pereira. Företaget har främst verksamhet inom bevakning, men erbjuder också mobila tjänster och larmövervakning. Socovig har cirka 1.100 medarbetare och årlig försäljning på cirka 69 MSEK (19.000 MCOP). I och med denna sammanslagning har Securitas i Colombia cirka 2.600 medarbetare och total försäljning på cirka 165 MSEK (46.000 MCOP). Säkerhetsmarknaden i Colombia är mycket fragmenterad. Marknaden förväntas årligen växa 10 – 12 procent på kort till medellång sikt. Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 oktober 2009. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 oktober 2009 kl. 09.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.