Skip to main content

Securitas expanderar i Hongkong

Securitas har i linje med sin strategi att expandera i Asien kommit överens med UTC Fire and Security, en enhet inom United Technologies Corporation (NYSE:UTX), att förvärva verksamheten och tillgångarna relaterade till Guardforce Ltd’s bevakningsverksamhet i Hongkong. Överenskommelsen är föremål för vissa villkor.

Publicerad
18 september 2009 10:00

Guardforce, med en ledande ställning på bevakningsmarknaden i Hongkong, har årlig försäljning på cirka 114 MSEK (125 MHKD) och cirka 1.000 anställda. Företaget har försäljning inom många nyckelkundsegment, främst inom bevakning av bostadsområden, transport och logistik samt finans. Hongkongs säkerhetsmarknad beräknas vara värd cirka 900 MSEK (1.000 MHKD) och har god potential för ytterligare tillväxt genom outsourcing. I och med detta förvärv kommer Securitas att ha årlig försäljning på cirka 126 MSEK (140 MHKD) och 1.200 anställda i Hongkong. Förvärvet förväntas att konsolideras i Securitas AB under fjärde kvartalet 2009. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller mobil 070-287 8662 Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Asien, Mellanöstern och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad. Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september 2009 kl. 10.00.

Tillgängliga dokument
www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.